Återvinning säkrar metalltillgång

Sällsynta jordartsmetaller är en växande utmaning för cleantechbranschen. Men genom att öka andelen
återvunnen metall kommer man långt, skriver Nordiska Ministerrådet i en ny rapport.

Återvinning säkrar metalltillgång

Som Miljö & Utveckling tidigare skrivit är de sällsynta metallerna grundbultar i en grön ekonomi då de används för produktion av bland annat vindkraftverk, batterier i elfordon och ny slags belysning. Priserna har dock gått i taket då man är orolig över tillgången på metallerna. Kina, som är störst på marknaden, har tidigare hotat med att strypa exporten av de sällsynta jordartsmetallerna vilket lett till en global metalljakt.

Men mycket kan göras för att skapa mera hållbara livscykler för sällsynta eller kritiska metaller enligt en ny studie från Nordiska Ministerrådets arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion. Framför allt handlar det om att förbättra andelen återanvänd och återvunnen metall.

Slutna processer

Ett långsiktigt mål skulle kunna vara slutna processer, där återanvändning och återvinning ersätter behovet av gruvdrift- och intag av nytt material till processen.

Företagen kommer också att behöva utveckla sina kompetenser och sina upphandlingsprocesser.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.