Återvinning av ytmaterial

I framtiden kommer det att bli allt viktigare att återvinna även ytbehandlade produkter. Göran Stenberg, forskare på IVF, Industriforskning och Utvecklings AB, har undersökt vilka kombinationer av metaller som bör användas och vilka som ska undvikas för att återvinning ska vara både möjlig och effektiv. Sina resultat redovisar han i rapporten Val av ytbehandling och konstruktionsmaterial med hänsyn till återvinning.

Många metallföremål har ett ytskikt. Exempel på det är förtenning på plåtburkar och så kallad dekorativ förkromning på stålrörsmöbler och på cyklar. Förzinkning förekommer på bilplåt bland annat.

De ytskiktsmaterial som Göran Stenberg undersökt är nickel, krom,koppar, tenn, guld och silver och de kan förekomma på stål, aluminium och mässing. Vanligtvis står ytskiktet för mindre än 1 procent av produktens totala vikt, men kan ibland uppgå till 10 viktprocent.

När ytmetall är ett legeringsämne är produkten lättare att återvinna. Räknas ytmetallen som besvärande förorening istället blir återvinningen mer problematisk. Därför är det viktigt att finna kombinationer mellan metall och ytskiktsmaterial så problemen elimineras och återvinningen befrämjas.

Optimal kombination av metaller

För att minska riskerna för föroreningar av de restprodukter som är ytbehandlade är det viktigt att konstruera för återvinning. Ytskiktets metall ska inte försämra basmaterialet när det smälts ned. Exempelvis bör koppar och tenn undvikas tillsammans på stål, eftersom koppar försämrar återvinningen av stål.

– För att minska avfall från ytskikten, säger Göran Stenberg, är det viktigt att tillverkarna märker produkterna så det framgår vilka ytskiktsmaterial och baslegeringar som ingår.

Ytskikten måste behandlas kemiskt om kombinationerna mellan ytskikt och basmaterial är olämplig. Rena konstruktionsmetaller har egenskaper som ofta måste förbättras och det kan man göra genom att tillsätta andra ämnen. De kallas legeringsämnen.

Järn och aluminium kan tas som exempel. Järnet förbättrar aluminiumets släppegenskaper vid pressgjutning men försämrar dess korrosionsmotstånd och vilket innebär att järnet blir svår att ta bort från aluminiumet.

Styrfaktorer för ytbehandling

Det som kan styra valet av ytbehandling, är att en funktion inte går att åstadkomma om inte en speciell ytskiktsbehandling sker. Även priset på produkten kan slutligen avgöra vilket material tillverkaren väljer att använda.

Ur miljösynpunkt är det främst två skäl till varför vissa ytmaterial väljs; att öka produktens livslängd och ytmaterialets möjlighet till återanvändning.

– I framtiden blir det försvarbart att använda ytbehandling om godsets livslängd ökar och om materialet i ytskiktet går att återanvända, anser Göran Stenberg. Det kräver en realistisk kombination av basmaterial och ytskiktsmaterial.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.