Återvinning av plast ökar mest

Avfall Återvinningen ökar för alla typer av material, förutom tidningar. Mest av allt ökar insamlingen av plast. Det visar statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

2013 samlades det in 5,7 kilo plastförpackningar per person. Det är en ökning med nästan 1 kilo jämfört med föregående år.

– Vi är mycket glada för den kraftiga ökningen av plastförpackningar som vi fått in, säger Kent Carlsson, vd på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Dels därför att det nationella målet för återvinningsgrader hittills kvarstått att nå. Men dels, och framför allt, för den nytta i minskad koldioxidutsläpp varje förpackning gör när den återförs till nytt material, istället för att ta upp mer olja ur jordskorpan.

Även andra materialslag som glas, pappersförpackningar och metall ökar. För tidningsinsamlingen pekar trenden nedåt, vilket helt enkelt beror på att tidningsläsandet minskat.

– De nya läsarvanor som elektroniska media möjliggör, ser vi slår igenom även i mängden tidningar som vi får in i vår återvinning, säger Andreas Boo, vd på Pressretur. Förändringen i läsvanor är inte enbart ett svenskt fenomen utan en global företeelse.

Fakta: Så mycket samlades in per person 2013

Glas: 19,5 kilo (19,11 kilo år 2012)

Pappersförpackningar: 12,4 (11,92)

Plastförpackningar: 5,7 (4,87)

Metallförpackningar: 1,59 (1,54)

Tidningar: 31,5 (34,55)

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.