Askersund får ladduttag i belysningsnätet

Elbilar Visst vore det smart att använda överkapaciteten i belysningsnätet till att ladda upp elfordon? Det är vad som just nu är på väg att hända i Askersund.

Askersund får ladduttag i belysningsnätet

I projektet Green Street Light har Askersund tillsammans med Vattenfall, Sustainable Innovation och Binar Elektronik gjort det möjligt att ladda elfordon via stadens belysning. Projektet startade som en idé 2011 när Askersunds kommun bytte ut stadens ljuspunkter mot LED-armaturer. Då uppstod tanken om att nyttja överkapaciteten i elnätet och de befintliga belysningsstolparna för att ladda elcyklar och andra elfordon. I höst installeras de första stolparna. Totalt ska systemet installeras i över 1 000 belysningsstolpar och med 50 ladduttag.

Sprida över landet

– Att testa detta i Askersund är både lärorikt och intressant. De positiva erfarenheterna från testprojektet gör att vi sedan kan gå vi vidare och introducera tekniken i fler städer, säger Jan Sandqvist, som är projektledare.

Det nya systemet innebär också att det blir enklare att sköta både drift och underhåll av hela belysningsnätet. Det blir exempelvis möjligt att styra hela stadens belysning, enskilda lampor eller valda delar av belysningsnätet, till exempel i en park. Systemet kan i framtiden även användas för att förmedla annan information om till exempel temperatur, vägförhållanden och trafikläge.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.