Asien pratar konkreta utsläppsminskningar

Om EU kritiseras för att tappat sitt ledarskap i klimatfrågan, var det desto mer lovord om andra länder. Sydkorea är ett land som tagit tag i sina miljöproblem på bred front.

EU-parlamentarikern Anders Wijkman (kd) sa under en kort sammanfattning av FNs klimatmöte i Poznan att det är glädjande att länder som Mexico, Kina och Sydkorea nu pratar om konkreta utsläppsminskningar.

Och sanningen är att det händer mycket i nordöstra Asien. Sydkoreas president Lee Myung-bak deklarerade i somras visionen ”Low Carbon, Green Growth” för landet som tydligt märkt av växthuseffekten och klimatförändringar. De senaste somrarna har varit olidligt varma och landet är omgivet av stigande vatten från nästan alla håll. Att förena hållbar utveckling med en hållbar ekonomisk utveckling är Sydkoreas främsta miljöfråga.

Mer medveten befolkning

Förnybar energi är ett av Koreas fokusområden eftersom landet är en av världens största oljekonsumenter. Hoe-seog Cheong, talesman på Koreas miljödepartement, berättar att hälsofrågor kopplat till miljö är ytterligare ett område som uppmärksammas från en allt mer medveten befolkning.

– Policys för miljö kopplat till hälsa samt policys för energieffektivisering och återvinning är något vi på miljödepartementet arbetar mycket med.

I början av december träffades Sydkorea, Kina och Japans miljöministrar för tionde gången för att diskutera miljöfrågor och samarbeten. Möten som detta hålls varje år och meningen är att tillsammans arbeta med åtgärder och forskning för frågor som berör länderna. Bland annat är gult damm en av huvudfrågorna, eftersom både Sydkorea och Japan drabbas hårt av de luftföroreningar som dammet drar med sig från öknen i norra Kina.

Tydliga utsläppsmål

Eftersom Sydkoreas miljöproblem grundar sig på sammanhängande faktorer som stor urbanisering, industriell utveckling och trafik arbetar man med miljöfrågor på bred front.

– För att förverkliga vår vision har vi satt upp ett antal strategier. Policys är en början och vårt nästa steg är att sätta upp tydliga mål för utsläppsminskning av växthusgaser. Detta kommer också att stärka den nationella konkurrenskraften. Vi vill förbättra infrastrukturen för städer, byggnader och transporter,samt utveckla mer miljövänliga varor och tjänster, säger Hoe-seog Cheong.

För att gynna den ekonomiska utvecklingen satsar man på att utveckla tekniken inom områdena för gröna produkter, grön it och smartare logistik.

Långt fram i frågan

Efter framgångsrikt samarbete med Kina finns stora stora förhoppningar om att minska luftföroreningar och Hoe-seog Cheong anser att Sydkorea snart är ikapp europeiska länder. Dessutom tycker han att Sydkorea ligger långt fram i miljöfrågorna när man jämför med andra länder i Asien.

– Vattenkvalitet, avfallshantering och föroreningar är områden som är väletablerade idag, men självklart finns det en hel del sektorer vi behöver jobba mer med.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.