Asiatiska bönder lär om bekämpningsmedel

Miljöarbete Kemikalieinspektionen och Sida satsar 100 miljoner kronor för att under fem år fortsätta höja kompetensen kring bekämpningsmedel bland bönder i Sydostasien.

Asiatiska bönder lär om bekämpningsmedel

Hittills har samarbetet som pågått sedan 2007 lett till att drygt 40 000 bönder har fått utbildning om hur de kan odla på ett mer hållbart sätt utan att använda stora mängder kemiska bekämpningsmedel. Målet för projektet är att hjälpa till att skapa myndigheter och regelverk för kemikaliekontroll och att höja medvetandet om riskerna med kemikalier. Arbetet riktar sig mot beslutsfattare, jordbrukare och konsumenter. Kambodja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam och vissa provinser i Kina berörs av projektet.

– Både människor och miljö utsätts för risker när stora mängder bekämpningsmedel och andra kemikalier används. Att förbättra kunskaperna räddar inte bara liv, det får också stora positiva konsekvenser för miljön, säger Jenny Rönngren på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Att svenska intressenter delar med sig av kunskaper på andra sidan jorden får positiva konsekvenser även på hemmaplan.

– Det här är ett arbete som får ringar på vattnet. Det som produceras på fältet konsumeras ju inte bara av bönderna själva och deras närsamhälle. De besprutade grödorna når också livsmedelsmarknader i Europa och andra delar av världen, säger AnnaMaria Oltorp, chef för Sidas utvecklingssamarbete i Sydostasien i pressmeddelandet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.