Artutarmning lika allvarligt som klimatförändring

Utarmade ekosystem kan få lika allvarliga konsekvenser som den globala uppvärmningen. Det menar svenska forskare som jämfört minskande artrikedom med andra miljöproblem.

Artutarmning lika allvarligt
som klimatförändring

– Att förlora hälften av alla växtarter i ett område är som att duscha det med surt regn, så uttrycker en av mina kollegor det, säger Lars Gamfeldt, forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet som varit med och gjort studien som i dagarna publiceras i tidskriften Nature.

Enligt forskarna är studien den första i sitt slag och tar sikte på att jämföra artförluster med exempelvis klimatförändringar och föroreningar. Resultatet förvånade forskarna själva: utarmningen kan få lika allvarliga konsekvenser som andra miljöproblem orsakade av människan och kan räknas som en av de fem allvarligaste förändringarna i miljön globalt.

Forskningen har utgått från ekosystemens produktivitet och deras förmåga att leverera mat, rent vatten och ett stabilt klimat.

Härnäst ska forskargruppen undersöka hur artförluster och de andra miljöförändringarna samverkar och försöka räkna ut nettoeffekten.

– Den stora utmaningen nu är att förstå och förutsäga den kombinerade effekten av alla de utmaningar som våra ekosystem står inför, säger Lars Gamfeldt.

Fakta

Resultatet i siffror

* I områden där man förlorar 1 till 20 procent av växtarterna har det försumbar effekt på produktionen jämfört med andra miljöförändringar.

* Där man förlorar 21 till 40 procent av arterna minskar produktionen med 5 till 10 procent. Effekten är jämförbar med den av global uppvärmning och ökad UV-strålning.

* När 41 till 60 procent av arterna går förlorade är effekterna av samma storleksordning som försurning och övergödning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.