Artdata under ett och samma tak

Svenska Lifewatch. Så heter ett nytt it-system som ska bli en knutpunkt för artdata runtom i landet. Men det dröjer några år innan allt är på plats.

Artdata under ett och samma tak

Systemet som beräknas bli färdigt 2013 ska koppla samman databaser som har information om arter och miljö med olika modellerings- och analysprogram. Tanken är att forskare, naturvårdare och andra med stort intresse för artdata gratis ska kunna nå kunskap från bland annat universitet, Artdatabanken, naturhistoriska museerna och olika myndigheter.

―Vi ska också utveckla virtuella laboratorier som gör att forskare kan utforska komplexa frågor om naturen som de tidigare haft svårt att svara på, säger Ulf Gärdenfors, föreståndare för Svenska LifeWatch på Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

50 miljoner arter

Ett exempel på vad forskare skulle kunna göra med Svenska Lifewatch är att fråga sig hur fågelfaunan ser ut i landet 2050 om klimatet utvecklar sig på olika vis och beroende på hur marken brukas. Antalet artobservationer kommer att ligga på cirka 50 miljoner. Lifewatch är ett europeiskt nätverk och målet är att koppla samman databaser över landsgränserna. Det beräknas färdigställas 2016.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.