Arla fortsätter med klimatpåstående trots Konsumentverkets kritik

Konsumentverket anser att Arlas marknadsföring av mjölk som ger noll nettoutsläpp av klimatgaser, är vilseledande. Arla håller inte med och fortsätter med påståendet.

Arla fortsätter med klimatpåstående trots Konsumentverkets kritik
Noll klimatavtryck. Netto. Foto: Kerstin Lundell

Arla avvisar Konsumentverkets kritik mot marknadsföringen av mjölk som sägs ge noll utsläpp av koldioxid netto. Konsumentverket anser att det är vilseledande, vilket företaget anser är fel. ”Arla har naturligtvis ingen önskan att vilseleda någon konsument.” skriver företaget i sitt svar till myndigheten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I Konsumentverkets tillsynsbrev står att läsa att konsumenter själva ändå anser sig ha blivit vilseledda. Utifrån 140 anmälningar mot Arlas marknadsföring, drar verket slutsatsen att kunderna fått intrycket av att mjölken inte ger någon klimatpåverkan alls. Anmälarna anger att de inte uppfattat att företaget kompenserat sitt miljöavtryck och att det först efter det blivit noll. Linda Halvarsson, jurist hos Konsumentverket förklarar:

– Vi bedömer att konsumenterna inte klart och tydligt förstår vad netto noll betyder i miljösammanhang.

Vardagsvara

Eftersom det handlar om en vardagsvara förväntas konsumenten inte grunna särskilt mycket över vad som står på förpackningen.

– Vi ifrågasätter inte huruvida Arla bedriver ett omfattande miljöarbete. Det vi ifrågasätter är om de aktuella påståendena om netto noll avtryck beskriver det arbete som Arla verkligen bedriver, säger Linda Halvarsson.

Företaget hänvisar till att det förklarat vad påståendet innebär, direkt på mjölkförpackningarna.  Vanliga konsumenter bör inse vad netto innebär, menar företaget. Netto noll är ett begrepp som också används i den svenska klimatlagen.

Svar dröjer

Svar från Konsumentverket kommer framöver. Men vad det blir, är för tidigt att säga.
– Arlas yttrande är relativt omfattande, så det tar tid för oss att granska och bedöma det, berättar Linda Halvarsson.

Ifall Konsumentverket inte håller med Arla, kan ärendet gå vidare till Patent- och marknadsdomstolen. Det är den som avgör ifall det blir förbud för att marknadsföra mjölken på det sättet.  Men innan det blir aktuellt kommer förmodligen fler brev skickas mellan Arla och Konsumentverket.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.