Arktiska isens dödsår ska räknas ut

Polarforskaren Pen Hadow har påbörjat en vetenskaplig expedition för att beräkna livslängden på Nordpolens istäcke. Tanken är att undersökningen ska hjälpa regeringar världen över att planera inför de betydande konsekvenserna.

Arktiska isens dödsår 
ska räknas ut

Pen Hadow leder Vanco Arctic Survey för att samla in de mest detaljerade och precisa data hittills gällande tjockleken på Nordpolens istäcke. Dessa unika data ska hjälpa vetenskapsmän att bestämma hur länge istäcket kommer att finnas kvar omkring Nordpolen. Dess försvinnande kommer att orsaka en accelererande klimatförändring, stigande havsyta och geopolitiska konflikter över resurser som kommer att få följder i hela världen.

Forskarnas uppskattningar för isens försvinnande varierar kraftigt. Allt från 100 år till endast 16 år från idag är siffror som nämns. Isen på Nordpolen minskar för närvarande med en hastighet av 100 000 kvadratkilometer per år på grund av den globala uppvärmningen.

De data som samlas in av Hadows forskarteam ska användas för att ompröva existerande satellit- och ubåtsgenererade data och för att fastställa en mer precis uppgift om när isen kommer att försvinna.

Måste mäta direkt från isytan

– De instrument som används på ubåtar, flygplan och satelliter kan inte mäta tjockleken på isen och snön separat. Detta komplicerar bearbetningen av insamlad data och kräver justeringar när det gäller densiteten på snö och is. Detta blir snarare uppskattningar än faktiska mätningar. För att få precisa uppgifter måste mätningarna göras direkt från isytan, uppger Hadow och fortsätter:

– Om vi upptäcker att de centrala delarna av Nordpolens istäcke smälter lika snabbt som en del experter befarar, kommer detta att innebära en rejäl väckarklocka för världens styrande politiker att vidta de brådskande åtgärder som krävs för att förbereda oss på de globala effekter som försvinnandet av Nordpolens is kommer att innebära, säger Hadow.

Ett stort antal människor boendes längs kusten i Syd- och Östasien riskerar att förlora sina hem. Forskare hyser stor oro för 15 storstäder i världen, varav 13 ligger vid kustslätter. Om rådande klimattrender fortsätter kommer städer som London, Bangkok, Alexandria och New York befinna sig under havsytan vilket kommer att medföra såväl mänskliga som ekonomiska förluster om inte rätt åtgärder vidtas.

Hundratals miljoner kan drabbas

Under 1900-talet steg havsytan med mellan 10 och 20 centimeter men situationen håller på att förvärras i rask takt. FNs klimatpanel, International Panel for Climate Change (IPCC), har förutspått att havsytan kommer att stiga med mellan 9 och 88 centimeter under 2000-talet. En del uppgifter pekar på att en ökning mellan 20 och 80 centimeter kan leda till att över 300 miljoner människor drabbas av översvämningar varje år.

Om Pen Hadow:

Pen Hadow är polarforskare med mer än 15 års erfarenhet. År 2003 blev han den första människan att gå till Nordpolen, ensam och utan uppbackning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.