Arktis smälter snabbare än väntat

Klimatförändringen i Arktis är redan här och förändringarna sker betydligt snabbare än vad man hittills har trott. Det visar en ny forskningsrapport om Arktis som presenteras i Köpenhamn under förra veckan.

Arktis smälter snabbare än väntat

Rapporten ”Impacts of climate change on snow, water, ice and permafrost in the Arctic” har sammanställts av närmare 200 polarforskare. Det är den mest omfattande kunskapssammanställningen om Arktis som har presenterats under de senaste sex åren. Arbetet har organiserats av Arktiska rådets arbetsgrupp för miljöövervakning (Arctic Monitoring and Assessment Program) och rapporten kommer att fungera som underlag till IPCC:s femte rapport, som beräknas vara klar år 2014.

Omfattande effekter

Arktis är en av de delar på vårt jordklot som värms upp snabbast idag. Mätningar av lufttemperaturen visar att den senaste femårsperioden har varit den varmaste sedan 1880, då mätningarna startade. Som en följd har snötäckningen i maj och juni minskat med närmare 20 procent. Dessutom har temperaturen i permafrosten ökat vilket innebär att det kol som finns infruset där riskerar att frigöras i atmosfären och ytterligare bidra till att temperaturen stiger. Den här typen av effekter, så kallade feedback-effekter, har stor betydelse för hur omfattande den globala uppvärmningen blir i framtiden. Forskarna presenterar nio olika feedback-effekter i rapporten. En av de viktigaste just nu är reduktionen av Arktis albedo. Minskningen av de snö- och istäckta ytorna innebär att mindre solinstrålning reflekteras tillbaka ut i atmosfären. Istället absorberas den, med resultatet att det blir ännu varmare. Arktis har alltså trätt in i ett stadium där Arktis själv förstärker klimatförändringen.

Snabb uppvärmning

Framtiden ser inte ljusare ut. Klimatmodellerna visar att temperaturen kommer att öka med ytterligare 3 till 7 grader. Nya beräkningar visar också att havsnivåhöjningen år 2100 kommer att ligga mellan 0,9 och 1,6 meter, det vill säga ungefär dubbelt så högt som FN:s klimatpanel IPCC förutspådde i sin rapport år 2007. Detta till stor del beroende på Arktis snabba isavssmältning. Mellan år 2003 och 2008 stod avsmältningen i Arktis för 40 procent av den globala havsnivåhöjningen.

Fakta

Detta visar rapporten:

– De senaste sex åren (2005 – 2010) har varit den varmaste perioden som någonsin dokumenterats i Arktis.

– Den årliga ökningen av genomsnittstemperaturen är sedan 1980 dubbelt så hög i Arktis jämfört med resten av världen.

– Glaciärer och havsis smälter i snabbare takt än vad man tidigare trott. Med nuvarande utveckling kan Norra Ishavet vara isfritt sommartid inom 30 – 40 år.

– Havsnivån kan stiga med 0,9 till 1,6 meter till 2100

– Smältande isar i Arktis påverkar jordmån, växlighet, djurliv och hela ekosystem.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.