-->

Årets nya miljölagar 2021

JURIDIK Nytt år och nya lagar på gång inom miljöområdet. Här hittar du kommande lagändringar inom mark- och miljöområdet, sammanställda av Björn Spejare, jurist på JP Miljönet.

Årets nya miljölagar 2021
Nya regler för växtskyddsmedel är på gång. Foto: StockAdobe

Under året kommer det införas en hel del intressanta regler på miljöområdet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Utsläpp av växthusgaser

Fakta

JP Miljönet

Miljö & Utveckling presenterar juridiknyheter i samarbete med JP Miljönet, som levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser.

JP Miljönet erbjuder domar, lagar, lagkommentarer, analyser, vägledande dokument och mycket mer.  JP Miljönet ingår i familjeföretaget JP Infonet och är ett av företagets största rättsområden.

Redan vid årsskiftet trädde en ny lag om utsläpp av växthusgaser i kraft. Lagen påverkar de cirka 750 anläggningar i Sverige som omfattas av EU:s system om utsläppshandel. Lagen är kortfattad men öppnar upp för mer detaljerade föreskrifter. Den nya lagen behövs för att skapa ett mer flexibelt regelverk som snabbt går att anpassa efter de förändringar som klubbas i Bryssel.

När det gäller krav på anläggningarna så innebär därför den nya lagen inte särskilt många nyheter. Hur utsläppsrapporteringen går till regleras numera i huvudsak i en EU-förordning, men den nya lagen öppnar upp för införandet av ytterligare regler om övervakning och rapportering av utsläpp samt ackreditering av kontrollanter.

Flera utredningar på remiss

När det gäller kommande lagar finns det just nu flera utredningar som ska ut på remiss innan slutliga lagförslag presenteras för riksdagen. Innan sommaren kommer riksdagen rösta om en ny växtskyddslag. Bakgrunden till lagen är en EU-förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare samt EU:s kontrollförordning.

Lagen kommer bland annat att innehålla regler om åtgärder för att förhindra förekomst av karantänskadegörare samt om egenkontroll och dokumentation. Myndigheterna kommer få större befogenheter för att kunna utöva sin tillsyn samtidigt som överträdelser av reglerna kommer kunna leda till fängelse, böter eller i de mindre fallen, sanktionsavgifter. Detta sätt att bestraffa överträdelser finns sedan tidigare i regelverken för miljö och livsmedel. Växtskyddslagen kommer även att gälla vid insektsbekämpning i skogsbruket och kommer därmed ersätta nuvarande regler i skogsvårdslagen.

Nya VA-regler

Det finns också ett förslag om ändringar i regelverket för kommunalt vatten och avlopp i syfte att göra dem mer hållbara. Ändringarna föreslås på grund av miljöproblem som övergödning och översvämningar av dagvattennätet. Men de ska också lösa juridiska och ekonomiska problem, till exempel att dagens regelverk sätter höga krav på kommunerna att bygga ut sina VA-nät vilket leder till stora kostnader för både kommunerna och fastighetsägare.

Det ska därför bli flexiblare för kommunerna att bestämma hur och när VA-nätet ska byggas ut. Ett exempel på detta är att varje kommun ska ha en långsiktig plan för utbyggnaden. Regeringen tror att ett lagförslag kommer kunna landa på riksdagens bord i början av mars.

– Björn Spejare, jurist på JP Miljönet

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.