Arbetsförmedlingen upphandlar bilpool

Miljövänligare, bättre säkerhet för de anställda och minskade resekostnader. Det är anledningen till att Arbetsförmedlingen upphandlat bilpool som komplement till sina tjänstebilar.

– En stor och viktig del av Arbetsförmedlingens uppdrag är att göra företagsbesök. Vi har också en resepolicy som säger att vi ska resa kostnadseffektivt. Vi ser upphandlingen av bilpooler som ett komplement till nuvarande transportlösningar där vi gynnar miljön och får nya fräscha bilar som ökar säkerheten för våra anställda, säger Eva Larsson, enhetschef för Internservice inom Arbetsförmedlingen.

Avtalet omfattar nio orter där man bedömt att behoven är störst: Malmö, Växjö, Göteborg, Linköping, Karlstad, Falun, Östersund, Umeå och Luleå. I december ska bilarna finnas på plats och i januari ska resekonceptet var i fullt bruk.

– Vi kommer att följa upp hur det fungerar med bilpoolerna i dessa nio städer. Om det fungerar bra kommer det att användas på fler orter, säger Eva Larsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.