AP-fonder samordnar etikarbetet

Den Första till Fjärde AP-fonden har bildat ett gemensamt etikråd och samordnat upphandlingen av etikkonsulter. Samarbetet syftar till att identifiera och granska kränkningar mot internationella konventioner i de utländska aktieinnehaven.

Målet är att varje år föra en aktiv dialog med ett tiotal företag som kränker internationella konventioner när det gäller miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Samordningen ger AP-fonderna en möjlighet att driva sina aktiva ägaransvar i de utländska bolagen med större tyngd än om de fört dialogen var för sig.

Beslut om att utesluta företag ur fonden kommer även i fortsättningen att tas i den enskilda fonden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.