Användning av växthusgasen HCFC förbjuds

Från 2015 förbjuds yrkesanvändning av den kraftfulla växthusgasen HCFC i Sverige. Ämnet godkänns dock fortfarande för privat bruk.

Snart är det stopp för användning av den starka växthusgasen HCFC i Sverige. Förbudet träder i kraft 1 januari 2015 och omfattar utrustning för kylning, luftkonditionering och värmepumpar för yrkesbruk där köldmediemängden är över tre kilo. Regeringen menar att förbudet inte kommer att innebära extra kostnader för företagen, då de flesta utrustningar är uttjänta vid 2015.

Förbudet riktar sig enbart mot yrkesmässigt bruk och inte mot privat bruk. Beslutet sammanfaller med ett totalt påfyllnadsförbud inom EU från 2015, enligt EU-förordningen om ämnen som bryter ner ozonskiktet.

Enligt regeringen kommer avvecklingen av ämnet ske på samma sätt som användningsförbudet av CFC i Sverige.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.