Antibiotika hotar våra hav

Ekosystem Mycket av den antibiotika som används i dag har har havet som slutdestination. Forskare misstänker att utsläppen kan resultera i att ekosystem sätts ur balans och att antibiotikaresistens riskeras att spridas till skaldjur och fisk.

Antibiotika hotar våra hav

Europa konsumerar 10 000 ton antibiotika varje år. Mellan 30 och 90 procent av den passerar rakt igenom våra kroppar utan att brytas ned och hamnar sedermera i våra hav via bland annat sjukhus och kommunala avlopp. Men fortfarande vet vi inte vilka konsekvenser utsläppen har.

– Vi vet väldigt lite om vad som sker med antibiotika i haven, men flera substanser kan anrikas i sediment där nedbrytning sker väldigt långsamt. Denna kunskap är dock nödvändig för att kunna identifiera källor till och förstå mekanismer bakom utvecklingen av antibiotikaresistens, vilket utgör ett hot både mot ekosystemfunktion och människors hälsa, säger Maria Granberg, forskare på Göteborgs universitet.

Undersöker bakterier

För att lära sig mer om utsläppen och dess effekter reste forskare från Göteborgs universitet till Grönland.

– I Grönland saknas avloppsrening helt och på de platser där människor bor leds avloppsvattnet direkt ut i havet. Så Grönland erbjuder både mycket rena och mycket smutsiga försöksområden, säger Maria Granberg.

Forskarna ska främst undersöka sedimentbakterier från havets botten. Där samlas nämligen svårnedbrytbara ämnen, däribland antibiotika, som kan påverka ekosystemet under lång tid.

Bakterierna är viktiga ur ett globalt perspektiv eftersom de är tätt länkade till övergödnings- och klimatproblematik.

Redan i dag vet man att antibiotikaresistens kan överföras mellan olika bakterier. Nu ska forskarna utreda risken för att resistensen kan få fäste bland bakterierna och sedan, via fisk och skaldjur, föras vidare till människor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.