”Ansvaret för julkonsumtionen kan inte bara läggas på konsumenterna”

DEBATT Det är dags för jul och januarirea och konsumtionen går på högvarv. Här har konsumenter ett viktigt ansvar för att göra medvetna val. Men också handeln har ett ansvar för att minska miljö- och klimatpåverkan och här finns redan i dag ett antal tekniska lösningar som kan hjälpa till. Det skriver Evelina Pärnerud och Victoria Rosell på IBM Sverige i dag.

”Ansvaret för julkonsumtionen kan inte bara läggas på konsumenterna”
Sweden, Stockholm, December 18, 2019: Christmas atmosphere of the city. Girl purchases gifts in the Christmas market in Stockholm Old Town. Sale of traditional Christmas sweets, ornaments and souvenirs. Winter travel concept

De närmaste veckorna går vi in i en tid, med jul och januarirea, där handeln står i centrum. Några av oss har kanske problematiserat kring hur vi konsumerar med vänner och bekanta. Det är en viktig diskussion i sig och inspirerande att se hur många som går från ord till handling och begränsar sina inköp för att möjliggöra den nödvändiga klimatomställningen.

Att avstå från att köpa det man inte behöver, att handla begagnat, att köpa upplevelser snarare än saker som julklappar är viktigt för att vårt samhälle ska minska sina klimatutsläpp. I en global undersökning som genomfördes av IBM med 12 000 vuxna respondenter inför stundande julsäsongen visar det sig att 29 procent av konsumenterna är beredda att samla flera inköp i en beställning för att minska klimatpåverkan. Två av fem (42 procent) överväger att handla i butiker på nära håll.

Även om konsumenter blir mer medvetna har vi har bara skrapat på ytan av det som behöver göras för att ställa om. Utöver konsumenterna, behöver hela leden av inköp, produktion, transport, lagring och försäljning göra sitt för att dra ner på klimatpåverkan. Det är ingen lätt uppgift, men ett helt nödvändigt steg – och tekniken kan vara till hjälp här.

Att investera i intelligenta anläggningar och infrastruktur är en bra början. Intelligenta fabriker kan hjälpa driva omställningen genom användning av grön energi, effektiv avfallshantering (inklusive minskning av e-avfall). Hybridmolnlösningar är en del av lösningen för företag som vill satsa på energieffektiv infrastruktur.

Realtidsdata från e-handeln som drivs av smartare system hjälper att minska överproduktionen, då de kan hjälpa justera ner efterfrågan när konsumenterna ångrar eller returnerar. För de tillfällen då detta inte är möjligt finns det andra omdistributionsmodeller i stället för konsument-lager-nästa-konsument. Den svenska startupen Turnr är ett bra exempel på skicka-vidare-sträcka som är klimat- och affärssmartare.

Leveranskedjorna kan bli mer hållbara och fokusera på cirkularitet. Datadrivna och intelligenta arbetsflöden underlättar för en mer ansvarstagande handel samt transparenta leveranskedjor med AI- och blockchainteknologi. De hjälper att minska störningar i leveranskedjor i en tid där just logistik och distribution har visat sig vara mindre motståndskraftiga än tidigare .

Det är också möjligt att minska koldioxidutsläpp genom att satsa på inventering från ax till limpa över hela distributionskedja. Genom smartare supply chain och orkestrering av de olika distributionskedjorna kan man minska produktspill

Att förstå klimatpåverkan av sina egna inköp, eller sin produktion, distribution och lagring kan vara komplext. Att förstå hur de olika momenten behöver samspela med varandra är än mer komplicerat. Det kräver bland annat att man samlar och analyserar stora mängder av data i många olika platser. Datan behöver prata med varandra så att man kan fatta snabba, smarta och klimatsmarta beslut. Vi behöver kraftfull teknik för att kunna axla detta.

Handelssektor är en viktig del av den svenska ekonomin. Den bidrar med skatteintäkter, export och arbetstillfällen. Som många andra branscher, handeln är under transformation för att bli mer hållbar. Även IT behöver återuppfinna sig för att minska sin klimatpåverkan . Vi behöver datacenter som drivs av fossilfri energi samt modernisera vår IT-infrastruktur.

Att konsumenterna sätter tryck på konsumtionsfrågan är mycket positivt. Men om vi ska lyckas ställa om behöver vi även attackera problemet på systemnivå. Företag som skyndar på med att se över sina processar och sina infrastrukturer kommer belönas för dessa investeringar.

Evelina Pärnerud
CSR-chef på IBM Sverige

Victoria Rosell
Cross Technology-ansvarig på IBM Sverige

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.