Ansvar som managementidé

Företag hakar på trenden CSR, mest kanske för att stärka sin legitimitet utåt. Inte lika många ser CSR som en metod för effektivisering, men det borde de göra.

Tvärt emot vad många tror kan CSR, företags och organisationers arbete med miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, skapa både ökad lönsamhet och energi i organisationer.

– Det är en utbredd myt att CSR bara påverkar effektiviteten negativt. I själva verket finns det få managementidéer som har så stor potential att effektivisera verksamheten som CSR, säger Mats Jutterström, en av två huvudförfattare till boken Företagsansvar: CSR som managementidé, och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Det boken diskuterar är det faktum att CSR oftast ses som en faktor för att höja legitimiteten utåt för ett företag och att minska risken för köpbojkotter och negativ uppmärksamhet i media, men att det inte är lika känt att CSR även kan innebära stora effektivitetsförbättringar.

Minska kostnaderna

Satsar ett företag på att minska sin miljöpåverkan bidrar det både till smartare utnyttjande av resurser och kostnadsbesparingar samtidigt som det är bra för miljön. Och ökad lojalitet sparar resurser för rekrytering, utbildning och administration när medarbetare känner större engagemang för företaget.

– Många kostnader kan man minska genom en ansvarstagande attityd, till exempel genom att inte pressa medarbetare mer än nödvändigt. Det kräver mogna chefer som inser hur långt man kan driva anställda så att de ger organisationen sitt bästa. På samma sätt måste man hitta balansen mellan kostnader och resursförbrukning, säger Peter Norberg, den andra huvudförfattaren.

Den goodwill ett företag får av att ta CSR på allvar ska inte heller underskattas i business to business.

– Det finns företag som bara köper från underleverantörer som sysslar med CSR för att man är så rädd för att få negativ kritik annars, menar Mats Jutterström.

Han tror att CSR-trenden kommer att hålla i sig, men att etiketten kommer att bytas ut.

– Vi ser redan nu att man pratar mer om hållbarhet än om CSR. Om ett par år kanske man kommer att prata om något annat, säger han.

Grundat arbete

Det beror, enligt Mats Jutterström, delvis på att konsulter ständigt letar efter någonting nytt att sälja. Men ofta är bara ytan ny medan innehållet är ungefär samma. Det finns också ett myller av standarder för CSR för olika typer av branscher. Vid implementering lånas lite här och där för att passa verksamheten bäst. Det bidrar till nya trender och metoder, likt modets växlingar. Vissa kanske inte heller implementerar så mycket som de vill ge sken av.

– Det finns ett steg till att gå med legitimitet. Många försöker framställa sig som lite bättre än vad de är som i all marknadsföring, men det är viktigt att underbygga detta, säger Peter Norberg.

Han menar att många i näringslivet traditionellt sett har en negativ syn på CSR som mangementidé. Företagsledningen kanske förstår att CSR kan ge goodwill, men inte hur det i sin tur kan ge reda pengar. Antagligen för att den reflektion och eftertanke som krävs för ett grundat CSR-arbete går emot den optimistiska framtidsdrömmen om expansion som är drivkraften för mycket entreprenörskap.

Använd resurser smartare

Mats Jutterström jämför med andra managementidéer som Lean och Sex sigma, där företagsledningen har lättare att se vinsterna.

– Många managementidéer fokuserar mest på effektivitet inåt, och många tror att värdet av CSR är att visa upp det utåt, när det egentligen också handlar om att använda resurser mer snålt och vara rädd om de man har, säger han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.