Ånga och bakterier renar massabruk

Södra Cells massabruk i Mörrum har valt att satsa på ny extern vattenreningsanläggning och en ny ångpanna. Allt som ett led i att med ny teknik förbättra miljön. Den delvis oprövade tekniken förväntas ge bruket väsentligt minskade utsläpp.

Ånga och bakterier renar massabruk

Södra Cells massabruk i Mörrum har flera gånger tidigare varit på gång att satsa på projekt som med förbättrad teknik ska ge miljöfördelar, men av olika anledningar har projekten inte förverkligats. Den satsning som nu har tagits i bruk är ett paket som sammanlagt kostat 300 miljoner kronor. Den nya externreningsanläggningen för vattenutsläpp är ett prov på nytänkande. Reningssystemet är en så kallad multibio som är en ny teknik för biologisk rening av processavloppsvatten. Systemet bygger på en princip där bakterier i flera steg äter upp och bryter ned föroreningar innan de lämnar fabriken med avloppsvattnet.

– Enkelt uttryckt handlar det om att skapa en ekologisk balans, säger Anders Eliasson, projektansvarig för satsningen.

Större äter mindre

I stort sett går systemet ut på att högre organismer äter upp bakterierna utan att blandas med varandra så att obalans uppstår. Den biologiska reningen sker i fem steg, tre bakteriesteg och två aktivslamsteg. Varje steg har sin unika sammansättning av till exempel mikroorganismer, syreinnehåll, hydraulisk uppehållstid och bioslaminnehåll. I ett antal delsteg där tillväxtmiljön optimeras sker det en selektering av mikroorganismerna. I början av reningscykeln finns de frisimmande bakterierna och i slutet av processen de högre utvecklade organismerna. Uppdelningen ger en stor motståndskraft mot bland annat stötvisa utsläpp där utslagning av djurlivet i aktivslamlagret kan vara ytterst förödande.

– Med balansen i systemet undviker vi de svängningar i processen som det finns exempel på i andra biologiska reningsanläggningar, säger Anders Eliasson.

Stora miljöfördelar

Multibioanläggningen hänger intimt ihop med den nya ångpannan. Efter de biologiska stegen går går slammet vidare till sedimentering. Slammet bränns sedan upp i ångpannan. Med hjälp av en rörlig sandbädd, mycket högtemperatur, bark och lufttillförsel förbränns slammet mycket effektivt i ångpannan. Metoden kallas Bubblande Fluidiserande Bädd, BFB.

Miljöfördelarna med tekniksatsningen förväntas bli stora. Testkörningarna har visat goda resultat. Genom multibioprocessen kan utsläppen av COD, eller kemiskt syreförbrukande ämnen, minska med mer än 70 procent. Tack vare ångpannans BFB-teknik kan utsläppen av bland annat kväveoxider och kolmonoxid minskas väsentligt. En annan miljöfördel med den effektiva förbränningsmetoden är att överskottsbark kan brännas vilket gjort att behovet av olja som stödbränsle har halverats.

Fakta

Fakta Södra Cells massabruk i Mörrum

* Bruket ingår i Södra cells AB som är ett dotterbolag inom skogskoncernen Södra.

* Antalet anställda är drygt 400.

* Anläggningen tillverkar blekt pappersmassa enligt sulfatmetoden.

* Det har en kapacitet på 420 000 ton pappersmassa per år, varav 264 000 ton är barrmassa och 155 000 ton är lövmassa.

* Varje år används ungefär 1,8 miljoner kubikmeter barr- och lövträd.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.