-->

Anette Nordvall: ”Jag ser ett stort förändringsintresse för investeringar”

Lucka 17 Bakom lucka 17 finns Anette Nordvall, en av grundarna bakom teknikinvesteringsbolaget Nordvest och plattformen We Don't Have Time.

Anette Nordvall: ”Jag ser ett stort förändringsintresse för investeringar”
Kerstin Lundell

Vilka är 2018 års viktigaste hållbarhetshändelser inom ditt område?

– Såklart lanseringen av We Don’t Have Time, som via sociala medier lyfter en enormt viktig krisfaktor för att få mänskligheten att ändra sin nuvarande livsstil. Alla måste göra sitt, i hela världen. Kunde man nå ut och få till ett freonregelverk som kom till rätta med ozonets försvinnande, så kan vi absolut dra ner på koloxidutsläppen också, säger Anette Nordvall.

– Just nu tänker jag även på ekonomipriset till Alfred Nobels minne, en utnämning som lyfter in klimatfrågan i ett makroperspektiv. Sedan kan man alltid diskutera hur och varför, men att agera är det viktigaste. 

Vilka hållbarhetstrender ser du inför 2019 inom ditt område?

– Jag ser ett stort förändringsintresse för investeringar. I dag räcker inte bara teknik och innovation, utan ett genuint intresse för inklusion av hållbarhetsmålen, mångfald och förnybart finns också. 

Vad hoppas du på inför 2019 i ett större perspektiv?

– Att man ändrar sina tidigare levnadsmönster, för Planeten är det A! Att We Don’t Have Time når ut och många agerar och drar sitt strå till förändringsstacken hoppas jag också på. Vi bygger framtiden för ett förnybart cirkulärt samhälle som inte bara klimatkompenserar eller neutraliserar, utan som också har visionen att bli en klimatpositiv värld.

Miljö & Utvecklings julkalender: 

Lucka 1: ”Det går inte att blunda för kemikalieproblemen”

Lucka 2: Klimatkämpe berättar om trenderna 2019

Lucka 3: Valet till EU-parlamentet viktigast 2019

Lucka 4: Fysikprofessorn hoppas på billigare förnybar el 2019

Lucka 5: ”2018 blev växtbaserade livsmedel plötsligt mainstream”

Lucka 6: Mattias Goldmann: 2019 blir delningsekonomis år

Lucka 7: Naturskyddsföreningen: ”Biologisk mångfald får utrymme i samhällsdebatten”

Lucka 8: Akea: ”Lagkravet på hållbarhetsrapportering har gjort sitt”

Lucka 9: Svante Axelsson: Större fokus på CCS-teknik väntar

Lucka 10: Nudie Jeans: ”Vi ser ett fortsatt fokus på det återvunna plagget”

Lucka 11: Esam: 2018 visade mycket drivkraft kring klimatfrågor

Lucka 12: Nordea: Bankerna behöver erbjuda lösningar inom hållbara finanser

Lucka 13: Per Bolund: 2019 ökar trenden med grönt sparande

Lucka 14: Nyamko Sabuni: Stadsomvandling är en nyckel till hållbar framtid

Lucka 15: Tess Waltenburg: Sociala medier viktigt för en hållbar utveckling

Lucka 16: Rickard Nordin: Polariseringen måste brytas

Fakta

Miljö & Utvecklings julkalender 2018

En julkalender där vi samlar några av hållbarhetsbranschens proffs, som får berätta om 2018 års viktigaste händelser inom deras olika områden. Bakom varje lucka döljer sig en ny person – med spännande spaningar inför 2019.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.