Ändrade regler kring utvinning av skiffergas

Energi EU-parlamentet röstade igår genom en rad ändringar i direktivet för bedömning av vissa projekts inverkan på miljön. Bland annat ska direktivet även omfatta utvinning av skiffergas.

Prospektering och utvinning genom hydraulisk spräckning av icke konventionella kolväten bör gå igenom miljökonsekvensbedömningar. Det fastslog EU-parlamentets ledamöter under gårdagens omröstning. Ledamöterna föreslog också åtgärder för att förebygga intressekonflikter och se till att allmänheten informeras och tillfrågas.

Hydraulisk spräckning går ut på att man borrar en mängd små hål rakt ned i marken som sedan under högt tryck fylls med en blandning av vatten, sand och kemikalier. På så vis skapas sprickor i de gasrika skifferlagren långt under markytan som därmed frigör naturgas, som leds upp till ytan.

EU:s nuvarande direktiv för miljökonsekvensbedömningar gäller för naturgasprojekt som utvinner minst en halv miljon kubikmeter per dag. Den hydrauliska spräckprocessen gör att skiffergasprojekt ofta ger mindre volymer än detta. Ledamöterna vill att även prospektering och utvinning av okonventionella kolväten (som skiffergas och -olja, samt gas från kolbäddar) ska ingå, oavsett kvantitet.

Förslaget innehåller åtgärder för att förhindra intressekonflikter mellan exploatörerna och de som genomför studierna. Ledamöternas röstade in ändringsförslag för att se till att experterna har nödvändiga kvalifikationer, erfarenheter och teknisk kunskap. De måste också kunna arbeta på ett vetenskapligt objektivt sätt, oberoende av exploatören eller ansvariga myndigheter, säger texten.

– Vi reviderar den här viktiga lagen för att anpassa den till EU:s nya prioriteter, som användning av jord och resurser och skydd av den biologiska mångfalden. Hydraulisk spräckning väcker oro hos många. Vi fastställer kriterier för att undvika intressekonflikter och involvera allmänheten, sa den italienske liberalen Andrea Zanoni, som nu får mandat att börja förhandla med rådet med 332 ja-röster mot 311 nej röster och 14 nedlagda röster.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.