Analyserar energi kopplat till hållbarhet

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en metod som beräknar energianvändning kopplat till hållbarhet. Metoden kan bland annat användas som kriterier för lågenergihus.

– Den metod och de beräkningar som genomförts för våra fallstudier visar på ett helt nytt sätt att betrakta energiresurshushållning, säger projektledaren Martin Erlandsson.

Metoden värderar olika energislag från ett livscykelperspektiv och inte bara köpta kilowattimmar. EU:s forskningscentrum JRC har tidigare påvisat att de nuvarande sätten att beräkna energianvändning i ett livscykelperspektiv, såsom primärenergi, saknar en koppling till hållbarhet. För att få ett rimligt bedömningsunderlag måste man beakta knappheten av olika energikällor. Först då kan man hantera hållbarhet hos olika energivaror och göra jämförelser.

Martin Erlandsson berättar att metoden består av ett antal delar där själva energiindexet är en del och en annan är hur den kan användas för att jämföra byggnaders energiprestanda. Metoden tar alltså hänsyn till hur byggnaders energianvändning ser ut under året, vilket gynnar en byggnad med jämnt energibehov.

– Sett i ett större perspektiv är detta ett system som också gynna byggnader med positiva egenskaper när de kopplas till så kallade smarta nät. Passivhus är ett exempel på hus som normalt sätt har sådana positiva egenskaper, förklarar han.

Så kan indexet användas

Den 28 oktober hålls en workshop med olika experter och beslutsfattare för att diskutera hur man ska gå vidare och förankra metoden. Enligt Martin Erlandsson kan metoden användas i kriterierna för nollenergihus, passivhus och minienergihus där energiindexet kan användas som grund för att jämföra olika energivaror som el, fjärrvärme och pellets.

– Visserligen är energiindexet framtaget i ett projekt som handlar om energi och energieffektivitet, men vi ser att metoden är användbar för alla slags produkter och processer eftersom hushållning av våra naturresurser är något som vi tidigare haft problem att sätta ett numeriskt värde som beaktar hållbarhetsperspektivet på det sätt som nu är möjligt, säger Martin Erlandsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.