Analys: Scope 4 – sannolikt utan stöd från GHG-protokollet

Analys Det pågår starka drivkrafter för att inkludera företags klimatnytta i klimatredovisningen genom ett fjärde scope – scope 4. Samtidigt har de facto-standarden för klimatredovisning, GHG-protokollet som står bakom scope 1-3, än så länge gett alla förslag på scope 4 kalla handen.

Analys: Scope 4 – sannolikt utan stöd från GHG-protokollet
Jon Röhne, chefredaktör på Miljö & Utveckling.

Det börjar pratas om scope 4 igen. Investeringsjätten Natixis och dess dotterbolag Mirova och Robeco har, tillsammans med andra finansföretag, dragit i gång ett projekt för att definiera och mäta potentiella utsläpp som undviks genom företagens produkter eller tjänster. Mätetalet har arbetsnamnet ”scope 4” och är tänkt att föra in saker som exempelvis bio-ccs, där företag fångar och lagrar koldioxid från biomassa, i företagens klimatredovisningar.

GHG-protokollet, som uppfunnit scope 1, 2 och 3, är en de facto-standard för klimatredovisning som använts sedan 1990-talet. Scope 1 täcker direkta utsläpp från företagens egna källor, som bränsleförbränning och fordon. Scope 2 inkluderar indirekt energianvändning, såsom inköpt el. Scope 3 innefattar alla övriga indirekta utsläpp från företagets verksamhet, såsom leverantörskedjan, transporter och avfallshantering.

Nu vill man alltså ha ytterligare ett scope, och det är inte första gången. Bara de senaste åren har flera olika förslag på vad ett scope 4 skulle vara lyfts fram. Vissa företag som erbjuder klimatpositiva tjänster och produkter har föreslagit ett scope 4. Andra, som svenska Sweco, vill inkludera konsulters klimatnytta från kundernas projekt. Också organisationen Climate Disclosure Standards Board, med huvudkontor i London, har föreslagit ett scope 4 som räknar in klimatutsläpp som ett företag kan undvika genom energieffektivisering men som blir osynlig genom företagets växande produktion.

Det senaste scope 4-förslaget drivs av verkligt starka aktörer. Vad GHG-protokollet, som drivs av World Resources Institute och World Business Council for Sustainable Development, tycker om det senaste scope 4-försöket är dock än så länge okänt. Men om ett nytt scope inte får välsignelse därifrån kommer det det att få väldigt svårt att slå igenom hos världens klimatredovisande företag.

Pankaj Bhatia, global direktör för protokollet, har tidigare uttryckt stor skepsis kring ett fjärde scope. Senast jag pratade med honom, 2021, berättade han att han genom åren fått många förslag om scope 4, men att GHG-protokollet aldrig valt att gå vidare. Ur hans perspektiv är dagens tre scope formade som en komplett livscykel som täcker alla nödvändiga behov. Han konstaterar också att de flesta förslag om ytterligare scope handlar om att undvika potentiella utsläpp. Att redovisa potentiella utsläpp är dock, påpekar han, något annat att redovisa minskningar av faktiska utsläpp – det som enligt honom är syftet med GHG-protokollet. Pankaj Bhatia ser positivt på att företagens klimatarbete utvecklas och att han förstår att företag vill kunna visa den positiva utvecklingen. Samtidigt, anser han, är GHG-protokollets scope sannolikt inte rätt forum.

Jon Röhne
chefredaktör, Miljö & Utveckling

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.