Analys: Resurssmarta affärsmodeller allt viktigare

Miljöarbete Det finns en verklig kraft i att hitta nya modeller för ökad resurseffektivitet, skriver Catrin Offerman, chefredaktör för Miljö & Utveckling.

Analys: Resurssmarta affärsmodeller allt viktigare
Anette Tamm

I förra veckan var jag på ett seminarie på IVA som handlade om resurseffektiva affärsmodeller. Under året ska IVA släppa tre rapporter på temat med målet att få fler att upptäcka affärspotentialen i detta. Nästa del kommer att handla om vilka typer av affärsmodeller som blir gångbara i ett resurseffektivt samhälle. Den tredje och sista rapporten blir en policyrekommendation om vad som krävs för att Sverige ska bli globalt ledande inom området. Enligt IVA finns det en verklig kraft i att hitta nya modeller för ökad resurseffektivitet. Världsekonomin kommer att fördubblas mellan 2010-2050, ytterligare tre miljarder tillhör medelklasen 2030. Vi gräver ut mer resurser än någonsin ur jorden. Samtidigt står en personbil parkerad 96 procent av tiden. FAO uppskattar att vi slänger så mycket mat att det skulle räcka till att mätta jordens över 800 miljoner kroniskt hungriga fyra gånger om. Utmaningen blir att bryta bandet mellan tillväxt och ett ökat resursuttag. Och här har förstås företag en central roll.

IVA är inte de enda som tror på resurseffektivitet:

  • Mistra har precis delat ut 42 miljoner till en forskningssatsning på resurseffektivitet och cirkulär ekonomi som involverar 20 forskare och ett stort antal företag.
  • Nederländernas regering gör en kartläggning över cirkulära affärsmöjlighter, Storbritannien beskattar uttag av jungfrulig olja.
  • I EUs flagskeppsprojekt energiunionen ska energieffektivitet behandlas som en energikälla i sig och konkurrera på lika villkor med annan energiproduktion.
  • När Unilever minskade storleken på en av sina deodoranter sparade de helt plötsligt in på 800 ton aluminium och 100 000-tals ton koldioxid.

Detta är bara några av många exempel. Vi kommer att få höra mycket mer om resurseffektiva affärsmodeller framöver. Internet of things, att allt är uppkopplat och hänger ihop kommer att vara en hjälp på vägen. Väldigt många nya affärsmodeller ligger i smarta appar och tjänster som är kopplade till en resurseffektiv användning där man säljer funktion istället för produkt. Bilpooler är ett sådant exempel. En annan modell som säkerligen kommer att bli vanligare är förlängda livscyklar genom uppgradering reparation och återförsäljning. Secondhand är ett ord i tiden.

Fakta

Fem exempel på resurseffektiva affärsmodeller

Cirkulära tillgångar: Exempelvis förnybar energi eller återvinningsbara material som kan ersätta material som bara klarar en livscykel

Resursåtervinning: Återvinning av resurser ur kasserade produkter

Förlängning av livscykeln: Genom reparation, uppgradering och återförsäljning

Plattformar för delning: Ökar utnyttjandegraden

Produkter som tjänst: Man tillhandahåller produkten men behåller ägandet

Källa: Accenture

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.