Analys: Att bankerna lämnar kan få allvarliga konsekvenser

Analys Att flera stora finansinstitut nu drar sig ur sina klimatsamarbeten kan få flera allvarliga konsekvenser för den globala klimatomställningen.

Analys: Att bankerna lämnar kan få allvarliga konsekvenser
Jon Röhne, chefredaktör på Miljö & Utveckling.

Att flera amerikanska och europeiska storbanker lämnar eller hotar att dra sig ur klimatsamarbeten som Glasgow Alliance for Net Zero och Net Zero Banking Alliance kan tolkas på olika sätt. Banker och finansinstitut är komplexa organisationer som styrs av flera faktorer, inklusive affärsstrategi, lagstiftning och politiska förändringar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

De finansinstitut som nu väljer att kliva ur väl etablerade klimatsamarbeten hänvisar ofta till juridiska risker kopplade till amerikansk konkurrenslagstiftning. Och det är just i USA som allt högre röster kritiserar finanssektorns klimatengagemang. I USA finns en stor ideologisk klyfta i klimatpolitiken och det är sannolikt den klyftan som nu börjar bli synlig i bankernas agerande. För några reella förändringar i den amerikanska konkurrenslagstiftningen har inte skett.

Oavsett vilka orsaker som driver den här trenden så kan den få allvarliga konsekvenser för klimatomställningen – globalt så väl som hos företag och offentlig sektor.

Bankerna spelar en viktig roll i att tillhandahålla finansiering för att genomföra hållbarhets- och klimatåtgärder. Om bankerna minskar sitt engagemang eller drar sig ur klimatsamarbeten kan det leda till minskat tillgängligt kapital och resurser för att stödja företag och offentlig sektor i deras klimatomställning.

Den pågående trenden kan också ge minskad legitimitet och trovärdighet för klimatomställningen som sådan. Om stora banker drar sig ur klimatsamarbeten kan det skapa en uppfattning om att dessa institutioner inte tar klimatfrågan på allvar. Det kan i sin tur leda till att denna inställning sprider sig i samhället i stort. Samtidigt, måste konstateras, slår besluten att lämna klimatsamarbeten sannolikt också mot finansinstituten själva. I varje fall minskar bankernas trovärdighet hos alla som inser klimatfrågans allvar.

En ytterligare konsekvens är att kunskapsdelningen kring finanssektorns klimatarbete bromsas. Klimatsamarbeten är ofta plattformar för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte. Genom att dra sig ur dessa samarbeten kan bankerna begränsa möjligheterna till att dela bästa praxis, lära av varandra och samarbeta för att adressera gemensamma utmaningar inom klimatområdet.

Klimatsamarbeten, som Glasgow Alliance for Net Zero och Net Zero Banking Alliance, har dessutom som syfte att samla aktörer från olika sektorer för att accelerera klimatomställningen och uppnå planetens klimatmål. Att världens banker och finansinstitut drar sig ur dessa samarbeten bidrar definitivt inte till att nå överenskomna mål. Inte heller till att samordna insatser på ett effektivt sätt.

Jon Röhne
Chefredaktör, Miljö & Utveckling

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.