nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Vätgas

Superbakterie dubblar vätgasproduktion

För att tillverka vätgas på ett klimatneutralt sätt tillsätts bakterier till skogs- och hushållsavfall. Men råmaterialet genererar lite vätgas. Nu har en ny bakterie som producerar dubbelt så mycket vätgas upptäckts.

EU-miljoner till vätgas- och bränslecellsteknik

Regionerna Halland, Skåne, Västra Götaland och Värmland kan genom ett nystartat europeiskt partnerskap få ta del av många EU-miljoner för att driva utveckling av vätgas- och bränslecellsteknik framåt. Det är industriledda Public Private Partnership, JTI, som under en femårsperiod kommer att få 4428 miljoner kronor för att stimulera utvecklingen av demonstrationsprojekt och forskning inom vätgas- och bränsleceller.

EU-kommissionen vill miljardsatsa på vätgas

EU-kommissionen vill rivstarta forskningen kring vätgasdrivna bilar med närmare 4,5 miljarder kronor de närmaste sex åren. Lika mycket kommer att satsas av privata aktörer. Målet är att ha vätgasdrivna bilar på marknaden någon gång mellan 2010 och 2020, vilket drastiskt skulle minska Europas oljeberoende.

Hydrogen Highway: Motorväg mot framtiden

Inför OS 2010 satsar Vancouver på att i demonstrationssyfte bygga upp en småskalig infrastuktur för vätgasfordon. Tanken är att man ska kunna tanka och åka på den så kallade Hydrogen highway mellan Vancouver och skidorten Whistler.