nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Upphandling

Världens chans till modern upphandling

Debatt

I dag finns fem nya, lovande möjligheter som ger världens chans till modern upphandling. Tyvärr saknas det långsiktighet i upphandlingspolitiken, menar flera företrädare för svenska miljömärkningar.