nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Profilen

Konjunkturer mäts bäst i soporna

Skräp finns det gott om. Det är Liselotte Lööf, vd för miljöentreprenören Liselotte Lööf AB, väl medveten om. 60 procent av företagets verksamhet består av att ta hand om grovsopor och hushållsavfall.
– Idag slängs det generellt ganska mycket. Det är inte ovanligt att vi hittar nästan nya möbler bland soporna, berättar Liselotte Lööf.

Miljö allt viktigare vid upphandling

Varje år upphandlas det för ca 400 miljarder kronor i de svenska kommunerna. Juristen och miljösamordnaren Charlotta Frenander ser till att miljön kommer med som en viktig aspekt när något ska upphandlas i Örebro län. Varor som är bra miljömässigt är sällan dyrare att upphandla. Dilemmat är bara att kunskapen i miljöfrågor brister hos många upphandlare.

Lönsamhet synliggörs med nytt index

Det blir allt viktigare att kunna koppla ett gott miljöarbete till ekonomiska resultat. Anders Westlund, professor i ekonomisk statistik vid Handelshögskolan i Stockholm, har studerat hur Society Trust Index kan användas för att mäta hur miljöarbetet påverkar såväl företagets ekonomiska resultat som dess intressenter.