nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Priser

Azar får pris

Christian Azar, professor i energi och miljö vid Chalmers tekniska högskola, har fått Tage Erlanders pris i naturvetenskap och teknik på 100 000 kronor samt 50 000 kronor för att anordna ett symposium.

Thermoseed fick EU-pris

Thermoseed, en kemikaliefri metod att få bort utsädesburna sjukdomar som Miljö & Utveckling skrev om i nr 1/2006, har fått EU-kommissionens utmärkelse ”Best of the best” inom området miljöteknik. Metoden har utvecklats i samarbete mellan Lantmännen FoU, Sveriges Lantbruksuniversitet och företaget Seedgard.

Vattenpris till mexikansk professor

Professor Asit K. Biswas vid Third World Centre for Water Management i Mexiko har fått Stockholm Water Prize 2006. Han får priset på 150 000 dollar för sitt mångfacetterade arbete med att lösa de globala vattenresursfrågorna.

Björn Carlson fick Östersjö-pris

Finansmanen Björn Carlson har fått 2006 års Swedish Baltic Sea Water Award. Utmärkelsen ges till heder av Björn Carlsons donation på 500 miljoner kronor som han under förra året skänkte för att rädda Östersjön.

Sex europeiska företag fick miljöpris

Sex företag från Tyskland, Finland, Italien, Nederländerna, Spanien och England har fått European Business Awards for the Environment för 2006. Priset delas ut i fyra olika klasser, miljövänliga produkter, miljövänliga processer, företagsstyrning samt ett pris för internationella samarbeten som lett till goda effekter på miljön.

Vinnova-pris till bränsleceller

Det nystartade företaget myFC har fått 300 000 kronor i pris av Vinnova för att utveckla det nystartade företaget. myFC tillverkar bränsleceller, det vill säga batterier som drivs på gas. Totalt deltog 40 nystartade teknikföretag i tävlingen.

Scandic vinnare av glassbjørnen

Scandic motta det miljöpriset Glassbjørnen, av norska stiftelsen för miljö och produktion, Grip. Scandic fick pris i kategorin Reseliv med motiveringen ”Långvarig och systematiskt miljöarbete tar tid och kräver tålamod. Scandic har med sin långsiktighet och starka vilja visat att de genom sitt miljöarbete har uppnått en solid marknadsposition som bygger upp deras marknadsprofil som ett ansvarstagande företag där miljö är prioriterat.

Trätek får pris för effektiv belysning

SP Trätek, branschföreningen för bland annat svenska sågverk, har vunnit EU-priset Green Light Partner Award 2006. Green Light är ett EU-program för energieffektivisering inom belysningsområdet. I projektet som gett Trätek priset har belysningen vid två sågverk förbättrats genom ny belysningsteknik, samtidigt som energiåtgången minskat med cirka 60 procent.

Energieffektivitet gav miljöpris

Sun Microsystems har fått miljöpris för sin UltraSPARC T1 processor av Confederacion Empresarial som delas ut av Madrids industri- och handelskammare i samarbete med Madrids kommun. De får priset för sin låga energiförbrukning eftersom produkten drar mindre än hälften av energiförbrukningen hos andra processorer i samma kategori.

Lars Backsell fick utmärkt miljöledarskap

Lars Backsell, VD på läkemedelsföretaget Recip har fått priset Utmärkt Miljöledarskap av Näringslivets Miljöchefer. Han får priset ”för en mångårig gärning som återigen bevisar att tydliga ambitioner på hållbarhetsområdet leder till ekonomiskt sund och konkurrenskraftig företagsamhet.” De övriga nominerade var Christian Azar, professor i hållbara energi- och materialsystem, Chalmers, Pär Holmgren, meteorolog på Sveriges television och Knut Simonsson, marknadsdirektör för Saab Automobile.

Ekologisk hårsalong hyllas

Frisörens vardag genomsyras av kemikalier, så pass att många inom yrket tvingas sluta. Men det finns alternativ. Den ekologiska frisörsalongen Manatura har valt bort alla syntetiska ämnen och mottog i december Malmö stads miljöpris.