nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljöledningssystem

Chalmers inför miljöledning del 3

10 000 studenter, 17 institutioner och 2 600 anställda. 2010 påbörjade Chalmers tekniska högskola det stora arbetet med att införa ett certifierbart miljöledningssystem i hela organisationen. Hur det går för Chalmers på deras väg mot målet har vi återkommit till i flera artiklar sedan dess. Det här är del tre. Övriga delar kan du också läsa på vår webb.

Miljökriterier för städtjänster publiceras

Städtjänster upphandlas för stora summor av offentlig sektor och nu blir det lättare att ställa miljökrav inom området. Miljöstyrningsrådets publicerar kriterier för städtjänster som omfattar bland annat krav på vissa miljöledningsrutiner, att det finns en kontaktperson i miljöfrågor tillgänglig på företaget, utbildning för städledare samt krav på miljöanpassade produkter.