nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kvalitet

Standardisering ska öka användandet av återvunnen plast

EU-kommissionen har presenterat sin nya handlingsplan för att minska miljöpåverkan av plast. Bland annat pekar kommissionen på behovet av nya kvalitetsstandarder för återvunnen plast, något som Swedish Standards Institute har nappat på.

Gift samman miljö och kvalitet och stå starkare

Att gifta samman hållbarhetsfrågan och kvalitetsfrågan ger större utväxling i verksamheten. Det anser hållbarhetschef Alice Bah Kuhnke och kvalitetschef Peter Levin på ÅF. Hur de lyckats berättade de om på konferensen Kvalitetsmagasinet Live.

Hotet mot svenskt vatten

Vatten är inget svensken tänker på. Världens bästa vattenbara finns där. Vrid om kranen och släck törsten, släng av dig kläderna och dyk ner i havet. Men det finns en mängd riskfaktorer som hotar denna vattenidyll.

Inspireras av sopor

Läsvärt

Nu har utställningen Sopor slagit upp dörrarna på Nordiska museet. Och genom att ifrågasätta vad som är sopor kan nya affärsmöjligheter visa sig.

…men Kalmar gör ändå ett försök

Kalmar kommun fattade för fem år sedan ett beslut att låta miljöcertifiera hela kommunen. Bo Lindholm, en av de ansvariga för projektet, menar att det inte behöver vara svårt att certifiera en hel kommun, bara man har en pragmatisk inställning.

Svårt certifiera hela kommuner

Allt fler kommuner väljer att miljöcertifiera sig. Men vertygen för certifiering är framtagna för företag, vilket gör dem svåra att använda i kommuner. Peter Wenster på Svenska Kommunförbundet tror ändå inte på kommunanpassade certifieringar.
– Det kan vara ett steg in i en återvändsgränd, säger han.

GH hade inte klarat det ensamma

GH Snickerier AB med sex anställda är ett av företagen som varit med och gruppcertifierat sig i projektet i Umeå.
– Ensamma hade vi aldrig klarat det, varken ekonomiskt eller på något annat sätt, säger Gunnar Holmgren som äger GH Snickeri.

Småföretag blir storföretag – i miljöarbetet

För småföretag kan steget till en miljöcertifiering te sig som ett oöverstigligt hinder. Men det finns sätt att göra en certifiering möjlig.
I Umeå har 26 småföretag gått samman för att gruppcertifiera sig enligt ISO 14001.

Miljöbokslut underlättar nya beslut

Falu kommun använder sin miljöredovisning som en uppföljning av kommunfullmäktiges miljöbeslut och som underlag för nya beslut. Resultatet har blivit mer konkreta diskussioner om miljöfrågor i fullmäktige.