nr-logo

Hållbarhet i praktiken

krönika

”Framtidens superhjältar arbetar i grupp”

Debatt

Ordet erfarenhetsutbyte återkommer ständigt i dialogen om våra ambitioner att genomföra hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Endast tillsammans kan vi utifrån våra olika perspektiv foga pusselbitarna på plats, skriver Mattias Blomqvist på forumgruppen Greenchain.

Om att hushålla med begränsade resurser

krönika

”Jättebra ansats, men helt fel!”
Professor Bergström reagerade på vårt Almedalsevent om realekonomisk redovisning. Att försöka sätta pris på de obetalda kostnader som Polarbröd orsakar hade mycket riktigt stött på problem, skriver Anna Borgeryd, chefsstrateg för Polarbrödsgruppen.

Klimathoppet står till näringslivet

krönika

– Vi har nu haft flera år av mindre lyckade klimatkonferenser och Doharundor. I dag är det näringslivet som sitter i förarsätet medan politiker och institutioner ligger efter.
Inför klimatkonferensen i Paris, står mitt hopp därför främst till näringslivet, skriver Eva Axelsson, hållbarhetschef på KPA Pension.