nr-logo

Hållbarhet i praktiken

IT

Datacenter ska värma Falun

Om fem år kommer världens datacenter att släppa ut mer koldioxid än flyget. I Falun byggs nu ett nytt datacentrum där överskottsvärmen från servrarna tas till vara i fjärrvärmenätet.

Vanligaste it-kravet i miljöpolicyn

Att företaget ska minska sin energiförbrukning vid användning av it är det vanligaste it-kravet i svenska företags miljöpolicys enligt färsk statistik från SCB.

Handla grönt med ny app

Consumentor har tagit fram en mobilapplikation som hjälper konsumenten att välja hållbara produkter i affären.

Usla reparationer ett miljöhot

Dagens datorer slängs ofta långt innan de tjänat ut, samtidigt som hemelektronikbranschen försöker få oss att ständigt köpa nytt. Nu måste branschen ta ett betydligt större ansvar för miljön och underlätta för konsumenterna att agera miljösmart, anser Sveriges Konsumenter.

Intresset för grön it sjunker

Färre kommuner och företag ser möjligheter med grön it. Andelen som har en särskild policy minskar kraftigt och bara var tionde som har en policy följer den fullt ut. Det visar Grön it-index 2011.

Miljömärkta produkter granskas

Mängden miljömärkta varor ökar med 40 procent varje år. Samtidigt finns det inte tillräcklig kunskap om hur produkterna egentligen påverkar miljön. Det anser IVL Svenska miljöinstitutet som i höst lanserar en internetdatabas med miljömärkningens effekter.