nr-logo

Hållbarhet i praktiken

ISO

Sju nya ordförande för Sis tekniska kommittéer

Sis, Swedish Standards Institute, har 293 tekniska kommittéer som arbetar med att utveckla standarder inom allt från socialt ansvarstagande och Internet of Things. Nyligen fick sju av kommittéerna ny ordförande. Här är de.

Upphandling kraftfullt för att skapa hållbar utveckling

– Nu finns standard som hjälp

Swedish Standards Institute, Sis, har släppt en svensk standard som ska guida organisationer i konsten att genomföra hållbara upphandlingar och inköp. Standarden omfattar miljömässiga och sociala samt ekonomiska dimensioner av hållbarhet.

Bättre genomslag när arbetsmiljö får egen ISO standard

Just nu utarbetas för första gången en ISO standard för arbetsmiljöledningssystem.
– Att det blir en ISO gör troligen att den får mer genomslag vilket i det långa loppet gör att den används mer och minskar skador mer, säger Ludvig Hubendick, SIS projektledare för den nya standarden.

Standard för socialt ansvar i slutskedet

Nyligen hölls ett stort internationellt möte i Kanada för att ta fram en standard för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Tillsammans med Brasilien leder Sverige det internationella standardiseringsarbetet.

Sverige leder nytt miljöprojekt

En ny internationell ISO-standard för förvaring av jordprover håller på att tas fram. Det är Sverige och Swedish standards institute, SIS som leder arbetet. Standarden har efterfrågats av bland annat laboratorier, forskare och myndigheter som i sitt arbete med att långsiktigt övervaka och bevara marken är i behov av ett regelverk.

Handel med utsläppsrättigheter får standard

I och med att Kyoto-protokollet träder i kraft nästa år behövs det en standard som ska verifiera handel med utsläppsrättigheter för växthusgaser. En ny grupp har bildats inom ISO för att ta fram krav för denna standard.