nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Förbättringsarbete

Verktyg visar på kundernas sparpotential

För tio år sedan tog SKF fram ett verktyg för att räkna ut hur mycket deras kunder kan spara genom att använda företagets lösningar.
Under 2013 bekräftade kunderna att de sparat fyra miljarder genom lösningar som håller längre, är mer energieffektiva eller minimerar maskinernas driftstop.