nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Bilpooler

Ny bildelningstjänst till Sverige

Europas 250 miljoner bilar används en timme om dagen i genomsnitt. Genom att dela på bilarna vill nederländska bildelningstjänsten SnappCar minska antalet med en procent till 2018 och bidra till mindre koldioxidutsläpp.

Översikt över miljöfordon

Att köpa ett miljöfordon kan vara svårt, eftersom bilförsäljarna inte marknadsför dessa fordon aktivt. För att underlätta för sina upphandlare har man därför i Göteborg upprättat landets mest kompletta översikt av miljöfordon.

Första kommersiella bilpoolen

I Göteborg har Sveriges första kommersiella bilpool startas. Än så länge befinner sig projektet, som kallas mobility.nu, i ett uppbyggnadsskede, men initiativtagarna hoppas på expansion och etablering på fler orter i Sverige och även utomlands.

Minskade utsläpp med bilpool

Bilpooler växer i storlek och antal i hela landet, något som är positivt för miljön. En färsk undersökning visar att bilpooler dramatiskt kan minska utsläppen. Men det är inte därför männsikor går med i bilpooler. Ofta är det ekonomiska drivkrafter eller bekvämlighetsskäl som ligger bakom beslutet.