Amerikanska städer stämmer oljebolag för klimatskador

Miljö & Utveckling Premium Förra året stämde kommunerna Marin County och San Mateo County samt staden Imperial Beach i Kalifornien, USA, en grupp företag för skador som går att hänföra till klimatförändringarna. Som grund åberopade de en teori om allmän olägenhet ("public nuisance"), att de aktuella företagen orsakar skada för städerna genom stigande havsnivåer. San Francisco och Oakland följde efter med liknande stämningar, och nu har staden New York stämt Shell, ExxonMobile och tre andra oljeföretag.

Amerikanska städer stämmer oljebolag för klimatskador
Kristina Forsbacka.

Städernas talan riktar sig mot BP, Chevron, Conoco-Phillips, ExxonMobil och Dutch som tillsammans stått för 11 procent av alla växthusgaser genom de olje- och gasprodukter som de sålt genom åren.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

New York hävdar att företagen och branschen de tillhör under en längre tid har känt till konsekvenserna av utsläppen av växthusgaser men försökt att mörklägga dem och hänvisar till nyligen avslöjade handlingar.

Syftet med klimatprocesserna är att föra över kostnaderna för att skydda staden från följderna av klimatförändringarna tillbaka till de företag som har orsakat dessa.

Stöd från lobbygrupper

Oljeföretagen tillbakavisar anklagelserna och stöds av sina lobbygrupper i branschen. Liknande processer har tidigare tillbakavisats av federal domstol, bland annat i det så kallade Kivalina-fallet från 2008 som rörde en by i Alaska.

I Kivalinafallet ansåg en federal domstol att Clean Air Act ersätter grunden allmän olägenhet och avvisade talan. Vissa jurister menar att eftersom talan i nu aktuella fall väckts vid statliga, i stället för federala, domstolar finns det en möjlighet att göra en annan bedömning om Clean Air Act utgör hinder för prövning.

I vissa av de i Kalifornien nu aktuella målen har domaren accepterat att målen ska avgöras av statlig domstol, vilket skulle öppna för möjligheten att få frågan om allmän olägenhet prövad, medan en annan domare ansett att de aktuella processerna inte skiljer sig från Kivalinafallet och därför inte kan prövas mot allmän olägenhet, och har översänt målen till federal domstol.

Ändrade åsikter

Många jurister menar att domstolarnas inställning mycket väl ändras med tanke på nya vetenskapliga bevis och ändrad medvetenhet om klimatförändringarnas skadliga verkningar.

Detta framförs bland annat av en internationell panel av prominenta jurister i de i januari år publicerade principerna The Principles on Climate Obligations of Enterprises.

Vetenskapsmännen anser också numera att de kan kvantifiera utsläppen från varje stort företags fossila bränslen. Endast 90 företag ansvarar för två tredjedelar av alla utsläpp.

Risk för företagen

Processerna innebär under alla förhållanden en reell juridisk och renommérisk för företagen som kan tvinga dem att så småningom antingen förlikas eller riskera allvarliga finansiella konsekvenser. Paralleller kan dras till de framgångsrika processer som tidigare förts inom tobaksindustrin.

Klimatprocesserna representerar en ny våg av klimataktivism där medborgarna vidtar åtgärder för att minska växthusgasutsläppen och få skadestånd för kostnaderna för att åtgärda effekterna av klimatförändringarna.

Enligt Sabin Center for Climate Change Law vid Columbia Law School i New York finns det för närvarande fler än 1 000 pågående klimatprocesser.

Avvecklar fossila innehav

Till detta kommer att pensionsfonder på global nivå har börjat avveckla innehav i fossila bolag då man är orolig för att dessa kommer att bli så kallade strandade tillgångar (stranded assets), och därmed värdelösa. New Yorks borgmästare har också uppgett att staden kommer att påbörja en avveckling av sina innehav i fossila företag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.