Amerikan fick årets vattenpris

Professor Perry L. McCarty, vid amerikanska Stanford-universitetet, fick 2007 års Stockholm Water Prize för sina banbrytande forskningsinsatser kring rening av vatten för konsumtion, avloppsvatten, grundvatten och mark.

Han har kombinerat djup kunskap om fysikaliska, kemiska, biologiska och mikrobiologiska processer och omsatt de kunskaperna i en enastående teknisk utveckling, som idag utnyttjas över hela världen i samband med utformning och drift av anläggningar för vattenrening, skriver Stockholm Water Foundation i ett pressmeddelande.

Nomineringskommittén skriver i sin motivering att professor Perry L. McCarty har lyft fram mikrobiologins och kemins fundamentala roll i utformandet av biofilmtekniken. Han har definierat den miljörelaterade bioteknologin, som utgör grunden för kontrollen av såväl småskaliga som storskaliga föroreningsförekomster liksom för säkra dricksvattensystem.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.