Alternativt bränsle för dieselmotorer

Drivmedlet Eco-Par kan framställas ur naturgas eller biomassa och användas i vanliga dieselmotorer, utan att någon ombyggnad behövs. Om motorn är i gott skick kan utsläppen minska kraftigt jämfört med diesel av miljöklass 1.

Eco-Par är ett nytt, alternativt drivmedel som kan tillverkas ur biomassa, naturgas, industriella restgaser eller avfall. Drivmedlet har testats under 2001 i ett projekt i Sollefteå, delfinansierat av Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

– Tester på en tung dieselmotor visade att utsläppen av kväveoxider minskade med 8 procent och sotet med 28 procent jämfört med diesel av miljöklass 1, berättar projektledaren Bengt Aldén på Framtidsbränslen i Sundsvall.

Fler tester krävs

Ett liknande test på en lätt dieselmotor gav inte lika gott resultat. Utsläppen av partiklar minskade liksom många av de gifter som kallas oreglerade emissioner. Däremot ökade utsläppen av kolmonoxid något och för kväveoxider var resultatet oförändrat jämfört med diesel av miljöklass 1.

– Det behövs fler och mer omfattande tester för att bestämma vilka effekter drivmedlet har, säger Bengt Aldén. Men det kan visa sig att miljöeffekterna är bättre för tunga fordon än för lätta.

Vad gäller köregenskaperna märkte förarna av testfordonen inga som helst skillnader jämfört med körning på diesel, och bränsleförbrukningen var i stort sett jämförbar. Bengt Aldén pekar också på en rapport från Chalmers som visar att Eco-Par ger ett jämnare förbränningsförlopp än diesel och därmed minskar påfrestningen på motorn.

Tysk metod

Eco-Par har utvecklats av forskningsföretaget Oroboros i Göteborg. Redan under andra världskriget tillverkade tyskarna ett liknande drivmedel ur stenkol. Bränslet kan tillverkas av alla råvaror som innehåller kolväten, exempelvis naturgas, biomassa och sopor. I en process bildas vätgas och kolmonoxid, som därefter omvandlas till en kolvätekedja som kan användas som bränsle.

Eco-Par har hittills tillverkats av naturgas, som liksom vanlig diesel är en fossil råvara. Det är inte tillräckligt bra, menar Bengt Aldén.

– Marknaden vill ha ett bränsle som tillverkas av förnyelsebar råvara. Därför hoppas vi att inom några år få igång en liten anläggning som använder biomassa, berättar han. Den blir då världens första i sitt slag.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.