Alpro med i Climate Savers

Stort fokus på koldioxidutsläpp. Det blir effekten när Alpro som första europeiska livsmedelsproducent går med i Climate Savers.

Climate Savers startades år 2000 av Världsnaturfonden, WWF och än så länge har 25 företag gått med i programmet, bland annat Tetra Pak, Sony, HP, Volvo och Coca-Cola. Syftet med programmet är att hjälpa industrier och företag som vill ligga i framkant att utveckla nya klimat- och energilösningar. För Alpros del innebär detta att koldioxidutsläppen från fabrikerna ska ligga under 2008 års nivåer år 2013 trots att produktionen väntas öka med en tredjedel.

Företaget ska också försöka hitta konkreta sätt att ytterligare minska sina indirekta utsläpp, exempelvis i samband med förpackning och transport.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste