Almedalsveckan 2024: Biologisk mångfald

Almedalsveckan 2024 Här är våra utvalda programpunkter för kategorin biologisk mångfald.

Almedalsveckan 2024: Biologisk mångfald
Foto: Adobe stock.

Tisdag 25 juni

Hur inkluderar vi den biologiska mångfalden i fastigheters värdekedja?

Hur kan fastigheter bli mer regenerativa och hur kan biologisk mångfald inkluderas och bedömas i fastigheters värdekedjor?

Tid: 11:30-12:50

Arrangör: Ramboll Sverige

Plats: Donnersgatan 6, ”Hansaplatsen”

Onsdag 26 juni

Svenska mervärden för stärkt konkurrenskraft, djurskydd, biologisk mångfald och antibiotika

Vilka mervärden är viktiga för svenskproducerad mat? Vad säger konsumenterna, djurskyddet och vad är kravet på biologisk mångfald? Vad anser bönderna och livsmedelsindustrin kan stärka konkurrenskraften för svensk mat?

Tid: 08:00-10:00

Arrangör: Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, World Animal Protection, Sverige, WWF, Världsnaturfonden

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”B 11 B-huset Uppsala universitet Cramérgatan 3”

Torsdag 27 juni

Klimatanpassning – ökad beredskap genom öppna webbtjänster och naturbaserade lösningar

Skyfall och översvämningar drabbar bebyggelse, kuster och infrastruktur som förstörs. Ansvaret och lösningar finns ofta mellan olika aktörer. Vi kan minska risker i realtid med ny tillgång på data och prognoser, och med blågröna lösningar skapa mervärde för rekreation och biologisk mångfald.

Tid: 15:00-15:45

Arrangör: Sweco Architects

Plats: Specksrum 5, ”Sweco”

Fredag 28 juni

En ny syn på klimatfrågan – reflektioner, konsekvenser och politikutveckling

Människans markanvändning närmar sig snabbt en tipping-point där den levande naturen inte längre kan upprätthålla de hydrologiska processer som reglerar jorden klimat. CO2-utsläppen är främst symptom och inte oviktiga, men hydrologin är helt avgörande för att vända utvecklingen.

Tid: 08:00-12:00

Arrangör: Värdigt Liv-Fi, Partiet Vändpunkt

Plats: Humlegårdsvägen 14, ”Källaringång från gaveln”

Klicka på en kategori för att se våra utvalda evenemang.

Avfall

Biologisk mångfald

Cirkulär ekonomi

Energi

Hållbart byggande

Hållbarhetskommunikation

Social hållbarhet

Transport

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.