Almedalsveckan 2024: Avfall

Almedalsveckan 2024 Här är våra utvalda programpunkter för kategorin avfall.

Almedalsveckan 2024: Avfall
Foto: Adobe stock.

Tisdag 25 juni

Skriande kompetensbrist riskerar den cirkulära ekonomins framfart – flaskhalsarna måste bort

Medarbetarna som hämtar och kör avfall är nyckeln i den cirkulära ekonomin. Utan dem faller en viktig samhällsfunktion. Avfallsbranschen är inte ensamma om att ha tufft att hitta medarbetare. Det finns jobb i Sverige, men flaskhalsarna måste bort. Fler individer måste få chansen.

Tid: 10:00 till 10:45

Arrangör: Verdis

Plats: Klockgränd 4, ”Arenan Stadsutvecklingsdagarna”

Onsdag 26 juni

PFAS – vår tids evighetskemikalie, ett hot mot en cirkulär ekonomi

PFAS är ett samlingsnamn för en komplex ämnesgrupp. PFAS är mycket svåra att bryta ner och kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Som samhälle står vi inför stora utmaningar i hanteringen av PFAS och ökad kunskap kring produktion, hantering och rening behövs.

Tid: 12:00-13:00

Arrangör: Ragn-Sells

Plats: Donnersgatan 6, ”Samhällsbyggararenan i Almedalen”

Torsdag 27 juni

Hur går vi från avfallskostnader till resursintäkter?

Textilindustrin är en av de större miljöbelastarna i vårt samhälle. Branschen står inför stora förändringar genom nya lagkrav. Behovet av omställning berör många fler aktörer såsom kommun, landsting, näringsliv och konsumenter. Ett skifte måste ske från linjära till cirkulära modeller.

Tid: 13:00-13:50

Arrangör: NEST, Borås INK (Inkubatorn i Borås AB)

Plats: Kaserngatan 1, Science Park Gotland,

Fredag 28 juni

Hållbara event – är det ens möjligt?

Hur kan du som arrangör göra just ditt event mer hållbart, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt? Hur ser du till att ta ditt ansvar gällande sortering av avfall enligt den nya förordningen? Hur löser din verksamhet eller kommun utmaningen att även sortera ut panten rätt?

Tid: 08:00-18:00

Arrangör: Returpack/Pantamera

Plats: Strandgatan 10, ”Containerparken”

Klicka på en kategori för att se våra utvalda evenemang.

Avfall

Biologisk mångfald

Cirkulär ekonomi

Energi

Hållbart byggande

Hållbarhetskommunikation

Social hållbarhet

Transport

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.