PROGRAM 

MÅNDAG 2 JULI


______________________________________________
Hur ska svenska innovationer bli globala exportframgångar?

Sverige ligger i EU-toppen på investeringar inom forskning och utveckling och även långt fram vad gäller innovationer och patent. Däremot ligger svenska bolag sämre till gällande kommersialisering och export. Hur ser Ekosystemet ut för startups? Vilka är fallgroparna och möjligheterna?

Tid och plats: 2 juli, 08.30 – 09.30 i Lilla matsalen

MEDVERKANDE: Maria Vuorelma, Senior Business Developer, International Markets, Energimyndigheten • Anders Andersson, Vice President, Spowdi • Yasmina Ganse, Projektledare, Sustainable Innovation

ARRANGÖRER: Spowdi • Sustainable Innovation
______________________________________________
Nära vård 2030 – hur levererar vi sjukhusresurser till hemmet? 

Framtidens digitaliserade vårdkrävande hemmiljöer kommer involvera fler aktörer och resurser än i dag, med högre krav på koordinering. Med individens behov i centrum ska utvecklad logistik och distribution se till att läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar kommer rätt. 

Tid och plats: 2 juli, 08.30 – 09.30, med frukost från 08.00 i Stora matsalen.

MEDVERKANDE: Jenni Nordborg, samordnare och chef för regeringens life science kontor, Regeringskansliet • Dan Nilsson, standardiseringschef, vård och omsorg, SIS • Olle Carls, logistikdirektör, Apoteket • Lars Holmin, ledamot i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Moderaterna • John Manoochehri, vd och grundare, Base2 • Lars Schenatz, vd, Tamro
Mats Olsson, director health & healthcare, Kairos Future

ARRANGÖR: Kairos Future
______________________________________________
Hjälp, vi läcker hållbarhet – Ett viktigt samtal om byggbranschens utmaningar och möjligheter

För att nå klimatmålen krävs att byggbranschen ökar takten mot hållbart byggande och hållbar renovering. Mycket kunskap finns redan men hur ser vi till att alla som behöver får tillgång till den? Diskussion om utmaningarna, möjligheter och konkreta förslag och nya lösningar.

MEDVERKANDE: Emma Hult, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna • Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige • Johan Nuder, koordinator, Informationscentrum för hållbart byggande • Ingar Lindholm, chefredaktör, Miljö&Utveckling

Tid och plats: 2 juli, 10.15 – 11.15 i Stora matsalen

ARRANGÖR: Informationscentrum för hållbart byggande
______________________________________________
Roller och ansvar på morgondagens elmarknad – vem gör vad?

För att förverkliga målet om ett 100 procent förnybart elsystem krävs förändringar på elmarknaden. Gamla strukturer kommer att luckras upp och nya spelare att ta plats. Hur kommer ansvarsfördelningen att se ut och vem sätter agendan för utvecklingen?

Tid och plats: 2 juli, 11.00 – 12.30 i Lilla matsalen

ARRANGÖR: Forum för smarta elnät
______________________________________________
Bostadsmarknadens utmaningar – attraktiva livsmiljöer, resurseffektiva bostäder till rimlig kostnad

Integration, sysselsättning och höga byggpriser är parametrar som försvårar målsättningen att skapa attraktiva livsmiljöer med energi- och resurseffektiva bostäder till rimlig kostnad. Till det kommer även ökande behov av samhällsservice, utbildning samt nya och renoverade bostäder. Hur löser vi ekvationen?

Tid och plats: 2 juli, 11.45 – 12.45 i Teatersalongen

MEDVERKANDE: Anders Sjelvgren, gd, Boverket • Marie Linder, ordförande, Hyresgästföreningen • Johan Almesjö, vd, HBV • Anders Nordstrand, vd, SABO • Anita Aspegren, avdelningschef, Energimyndigheten • Judit Wefer, programledare, Vinnova

ARRANGÖR: Sustainable Innovation
______________________________________________
Så klimatmaxar vi med vinden i ryggen

Ett reformerat ETS-system innebär att svensk vindkraft kan minska utsläppen i Europa. Transportsektorn och basindustrin skriker efter klimatsmart el. Vilken roll kan svensk vindkraft spela i ett förnybart EU? När står vindkraften på egna ben? Hur ser färdplanen ut mot 100% förnybart?

Tid och plats: 2 juli, 12.15 – 14.00, avslutas med mingel i Stora matsalen

MEDVERKANDE: Mattias Goldmann, vd Fores • Charlotte Unger Larsson, vd Svensk Vindenergi • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige • Karin Comstedt webb, hållbarhetschef, Cementa • Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet • Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson, Miljöpartiet • Urban Wästljung, senior hållbarhetsrådgivare, Scania

ARRANGÖRER: Svensk Vindenergi i samarbete med Enercon • Siemens Gamesa •Nordisk Vindkraft • Vattenfall • OX2 • Eolus Vind • WPD • Stena Renewable
______________________________________________
Hur sänker vi byggkostnaderna och ökar energieffektiviteten när miljonprogrammet ska renoveras?

Sverige har idag EUs högsta byggpriser i en bransch som lider av låg industrialisering och haltande produktivitet. Byggbranschen är även en av de minst digitaliserade. Hur är det möjligt för allmännyttan att minska byggkostnader och öka energieffektiviteten i renoveringen av miljonprogramsområdena?

Tid och plats: 2 juli, 13.15 – 14.00 i Lilla matsalen (ingång i aktern)

MEDVERKANDE: Jonas Högset, chef fastighetsutveckling, SABO • Johan Almesjö, vd, HBV • Thomas Sundén, vd, Sustainable Innovation • Anita Aspegren, avdelningschef, Energimyndigheten

ARRANGÖRER: SABO •HBV • Sustainable Innovation
______________________________________________
Svenska innovationer tar inte fart – kan testbäddsportaler lösa knuten?

I samband med Vinnovas lansering av Testbädd Sverige har innovationsprogrammet Smart Built Environment lanserat Swedishtestbeds, en nationell testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande. Hur kan testbäddar bidra till ökad spridning och kommersialisering av svenska innovationer?

Tid och plats: 2 juli, 14.30 – 15.15 i Lilla matsalen

MEDVERKANDE: Thomas Sundén, Sustainable Innovation • Filip Kjellgren, Vinnova • Olle Samuelson, Smart Built Environment • Marcus Lind, IVL • Petra Dalunde, ICT Urban Arena • Saga Hellberg, Byggherrarna

ARRANGÖR: Sustainable Innovation
______________________________________________
Storskalig introduktion av elbilstaxi – är det möjligt?

I takt med att många i storstäderna väljer att inte ha bil så har taxi och andra taxiliknande tjänster ökat i betydelse som mobilitetslösning. En övergång till elbilstaxi har därmed stor potential att minska klimat- och hälsofarliga utsläpp, men är storskalig introduktion möjlig?

Tid och plats: 2 juli, 14.30 – 15.15 i Stora matsalen

MEDVERKANDE: Jens Hagman Sustainable Innovation • Joram Langbroek, KTH • Belan Bahram, Taxi Stockholm • Roland Elander projektledare Nollzon.

ARRANGÖR: Sustainable Innovation
______________________________________________
Från Paris till Visby: Klimatintervju med Moderaterna

Klimatfrågan är brännhet men vad vill Moderaterna egentligen vidta för åtgärder? Och räcker de för att nå klimatmålen? Vi frågar ut dem om deras handlingsplan för att ge väljarna klarhet och sätta klimatarbetet i fokus.

Tid och plats: 2 juli, 15:30 – 16:00 i Teatersalongen

MEDVERKANDE: Jesper Skalberg Karlsson, suppleant Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna • Ingar Lindholm, journalist och chefredaktör, Miljö & Utveckling

ARRANGÖRER: Klimatriksdagen • Sustainable Innovation • Miljö & Utveckling
______________________________________________
Från Paris till Visby: Klimatintervju med Socialdemokraterna

Klimatfrågan är brännhet men vad vill Socialdemokraterna egentligen vidta för åtgärder? Och räcker de för att nå klimatmålen? Vi frågar ut dem om deras handlingsplan för att ge väljarna klarhet och sätta klimatarbetet i fokus.

Tid och plats: 2 juli, 16.15 – 16.45 i Teatersalongen

MEDVERKANDE: Åsa Westlund, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet och Socialdemokraternas klimattalesperson, Socialdemokraterna • Ingar Lindholm, journalist och chefredaktör, Miljö & Utveckling

ARRANGÖRER: Klimatriksdagen • Sustainable Innovation • Miljö & Utveckling
______________________________________________
Hur kan digitalisering hjälpa växande svenska städer ta ledartröjan i att bli klimatneutrala?

Hur kan digitalisering ställa om våra växande städer till att bli klimatneutrala? Städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå vill bana väg för innovationer som kan bidra till snabb och effektiv omställning till att bli resurseffektiva och klimatsmarta. Hur kan städerna bli internationellt ledande?

Tid och plats: 2 juli, 16.00 – 17.00 med efterföljande mingel i Lilla matsalen

MEDVERKANDE: Allan Larsson, ordf Viable Cities • Olga Kordas, programchef Viable Cities • Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg och ledamot i regeringens innovationsråd • Catarina Nauclér, FoU-chef Fortum • Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef Telia Sverige • Ledande företrädare för Umeå, Malmö, Göteborg och Stockholm • Åsa Minoz, kommunikationsstrateg Viable Cities moderator

ARRANGÖR: ViableCities
______________________________________________

 

TISDAG 3 JULI

 

Förändring 2030 – konsten att skapa rum i turbulenta tider

Åren mot 2030 kommer innebära stora förändringar med ökad turbulens i organisation och arbetssätt. Hur genomförs förändringar där människors kraft tas tillvara? Och hur kan de kontor och arbetsmiljöer som byggs och gestaltas klara av att ta höjd för morgondagens utmaningar?

Tid och plats: 3 juli, 08.30 – 09.30, med frukost från 08.00 i Stora matsalen.

MEDVERKANDE: Ann Ekengren, people & culture manager, Nordic Choice Hotels • Christian Bjerdén, HR director, Preem • Annica Ånäs, ceo, Atrium Ljungberg • Carina Tillman, HR direktör, Edsbyn Senab • Erik Herngren, partner, Kairos Future

ARRANGÖR: Kairos Future
______________________________________________
Hur kan införandet av ICT och IoT-tjänster revolutionera energi- och resurseffektiviseringen på byggarbetsplatser?

Vad krävs för att nyttja ICT och IoT-tjänsters fulla potential på byggarbetsplatser för att skapa energi- och resurseffektivisering? Lyssna till och diskutera resultatet av den av Energimyndigheten finansierade studien ”ICT och IoT för resurs- och energieffektivisering inom byggarbetsplatser”.

Tid och plats: 3 juli, 08.30 – 09.30 i Lilla matsalen

MEDVERKANDE: Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation

ARRANGÖRER: Sustainable Innovation • NCC • Intel, Cramo
______________________________________________
Från process till effekt – att mäta hållbar stadsutveckling

I denna workshop undersöker vi om finansiärer av innovationsprojekt kan bidra till positionsförflyttningar mot en hållbar stadsutveckling genom att ställa krav på kvalitativa utvecklingseffekter i sina utlysningar och kan Agenda 2030 vara nyckeln till att lokala projekt kan införliva de nya kraven? 

Tid och plats: 3 juli, 10.15 – 11.15 i Stora matsalen

MEDVERKANDE: Petra Flaum, Malmö innovationsplattform • Pernilla Glaser, RISE

ARRANGÖRER: Nationell samverkan för innovationsplattformarna • RISE
______________________________________________
Hållbar utveckling utan tillväxt?

Ett hållbart samhälle kräver stora förändringar. För att förstå vad det kan innebära har forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för hållbart samhällsbyggande” utvecklat scenarier som uppfyller hållbarhetsmålen utan ekonomisk tillväxt som mål.

Tid och plats: 3 juli, 11.30 – 12.30 i Lilla matsalen.

MEDVERKANDE: Göran Finneden, KTH • Åsa Svenfelt, KTH • Pernilla Hagbert, KTH • Sara Karlsson (S) f.d Riksdagsledamot • Ola Alterå, Klimatpolitiska rådet • Markus Larsson, Fores • David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

ARRANGÖR: Bortom BNP-tillväxt
______________________________________________
Varför ledarskap är viktigare än digitalisering

Samhällsdebatten kretsar allt mer kring digitalisering och nya digitala lösningar, men varför nämns så sällan det nya ledarskapet som krävs för att lyckas med digitalisering? 

Tid och plats: 3 juli 12.00 – 12.45 i Stora Matsalen

MEDVERKANDE: Åsa Jamal, Kommunikationschef, Telia • Cecilia Hultén, Executive Coach Leading Innovation and Change, Stanford • Beata Wickbom, Digital strateg & grundare, HejDigitalt! • Silvia Kakembo, Marknadsansvarig, Centigo (moderator)

ARRANGÖR: Centigo
______________________________________________
Hur gör vi Sverige till världens bästa entreprenörs- och företagsland?

Vad kan politiker och entreprenörer göra för att Sverige ska bli världens främsta entreprenörs- och företagarland? Hur bygger vi ett land fullt av entreprenörer som skapar fantastiska företag, företag som växer, företag som bygger vårt samhälle och ger de jobb vi vill ha – långsiktigt?

Tid och plats: 3 juli, 13.00 – 13.45 i Stora Matsalen

MEDVERKANDE: Martin Gren, Grundare, Axis Communications • Jennie Nilsson, Ordförande, Näringsutskottet • Maria Mattsson Mähl, VD & Grundare, Alpha CE • Johan Waller, Grundare, Centigo (moderator)

ARRANGÖR: Centigo
______________________________________________
Vad ska Google och Baidu styra i trafiksystemet? Vilken är det offentligas roll?

Paneldiskussion, politik och näringsliv. Forskningsprogrammet Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services) undersöker radikal transformation av tillgänglighet och mobilitet genom nya digitala tjänster. Plattformsteknik ger goda möjligheter att nå hållbarhetsmål, men väcker också frågor om rätt till personlig trafikdata. 

Tid och plats: 3 juli, 13.30 – 14.30 i Lilla Matsalen

ARRANGÖRER: KTH • Mistra SAMS
______________________________________________
Sökes: kompetens att rädda världen 

Hållbarhet har snabbt fått avgörande påverkan på samhället och med FN:s Globala mål blev det ännu tydligare vad som krävs av Sverige. Men universitetsutbildningen hinner inte med och näringslivet får en allt viktigare roll. Så vilken kompetens behöver unga få? Vad är utmaningarna och möjligheterna?

Tid och plats: Panelsamtal 3 juli 14.30 – 15.15 i Teatersalongen 

MEDVERKANDE: Åsa Pettersson, head of public and sustainability affairs, Scania • Felix Nilsson, expert in sustainable finance, Nordea • Anna Rydén, social innovation lead, Samsung • Sara Bergman, kriteriechef och hållbarhetsansvarig, Miljömärkning Sverige (Svanen) • representant från akademin • representant från riksdagens utbildningsutskott • Diskussionen modereras av Sustainergies 

ARRANGÖR: Miljömärkning Sverige (Svanen) och Sustainergies
______________________________________________
Från forskning till praktisk nytta – hur får vi det att hända?

Det finns gott om FoI-medel och mycket ny kunskap tas fram. Ändå går utvecklingen inom samhällsbyggandet långsamt, t ex inom energieffektivisering. Om vi ska nå de högt satta målen i Agenda 2030 spelar samhällsbyggnadssektorn en avgörande roll. Men hur får vi det att hända och vilket stöd behövs?

Tid och plats: 3 juli, 14.30 – 15.15 i Stora matsalen

MEDVERKANDE: Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan • Christoffer Börjesson, chief digital officer, Fastighetsägarna Stockholm • Anita Aspegren, avdelningschef energieffektivisering, Energimyndigheten • Eva Schelin, vd, IQ Samhällsbyggnad • Kristina Mjörnell, Affärsområdeschef Hållbara städer och samhällen, RISE • Åsa Julin, Moderator

ARRANGÖR: IQ Samhällsbyggnad
______________________________________________
Hur kan företag och organisationer motverka segregation? Och vad kan du och jag göra?

En av Sveriges största samhällsutmaningar rör integration och nyanländas etablering. Vi pratar ofta om vad den som är ny i landet ska göra, men vilka steg kan de etablerade aktörerna ta? Vad kan du och jag göra för att motverka segregationen? Välkommen att diskutera och ta del av inspirerande idéer!

Tid och plats: 3 juli, 15.30 – 16.30 i Lilla matsalen

MEDVERKANDE: Anna Kanervo och Lena Liljendahl, SABO • Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget i Göteborg • Tommy Eklöf, Länsförsäkringar Östgöta • Anders Andrén, GKSS (Göteborgs Kungliga Segelsällskapet , Göteborg-Långedrag Rotaryklubb).

ARRANGÖRER: Sustainable Innovation • SABO
______________________________________________
Från Paris till Visby: Klimatintervju med Centerpartiet

Klimatfrågan är brännhet men vad vill Centerpartiet egentligen vidta för åtgärder? Och räcker de för att nå klimatmålen? Vi frågar ut dem om deras handlingsplaner för att ge väljarna klarhet och sätta klimatarbetet i fokus.

Tid och plats: 3 juli, 15.30 – 16.00 i Teatersalongen

MEDVERKANDE: Rickard Nordin, energi- och klimattalesperson, Centerpartiet • Ingar Lindholm, journalist och chefredaktör, Miljö & Utveckling

ARRANGÖRER: Klimatriksdagen • Sustainable Innovation • Miljö & Utveckling
______________________________________________
Från Paris till Visby: Klimatintervju med Vänsterpartiet

Klimatfrågan är brännhet men vad vill Vänsterpartiet egentligen vidta för åtgärder? Och räcker de för att nå klimatmålen? Vi frågar ut dem om deras handlingsplaner för att ge väljarna klarhet och sätta klimatarbetet i fokus.

Tid och plats: 3 juli, 16.15 – 16.45 i Teatersalongen

MEDVERKANDE: Jens Holm ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Vänsterpartiet • Ingar Lindholm, journalist och chefredaktör, Miljö & Utveckling

ARRANGÖRER: Klimatriksdagen • Sustainable Innovation • Miljö & Utveckling
______________________________________________
Klimatneutral sport & fritid – Så blir Åre världsmästare 2019!

VM i Åre 2019 blir klimatneutralt. Utmaningarna är energi och transporter. Med digitalisering och elektrifiering klarar Åre belastningen som ett VM innebär utan större investeringar. Förnybar fjärrvärme ersätter dieselvärmarna i tälten och elnätet klarar elbilarna. Hur fixar vi det till februari?

Tid och plats: 3 juli, 16.00 – 18.00 i Stora Matsalen

MEDVERKANDE: Erik Brandsmaa, vd Jämtkraft • Björn Berg, vd Ngenic • Irene Bernald, informationschef Audi Sverige

ARRANGÖRER: Ngenic • Audi • Jämtkraft
______________________________________________

ONSDAG 4 JULI

 

Medborgare 2030 – om medborgarskap och engagemang i en ny tid

Det svenska välfärdssamhället byggdes i en tid då folkrörelsernas ideal om den aktiva medborgaren präglade samhällskontraktet. Många av dagens svenskar har istället vuxit upp med mer individualistiska värderingar, andra har rötter i andra kulturer. Vad betyder det för framtidens medborgarroll? 

Tid och plats: 4 juli, 08.30 – 09.30, med frukost från 08.00 i Stora matsalen. 

ARRANGÖR: Kairos Future
______________________________________________
Bostäder för äldre och yngre – är ökad rörlighet ett sätt att sänka trösklarna på bostadsmarknaden?

Många äldre har svårt att lämna ett boende för att flytta till en ändamålsenlig bostad och många yngre har svårt att komma in på bostadsmarknaden då villkoren inte rimmar med deras förutsättningar. Hur kan vi åstadkomma äkta rörlighet? Kan satsning på äldres boende underlätta för unga också?

Tid och plats: 4 juli, 10.30 – 11.30 i Stora Matsalen

ARRANGÖR: Riksbyggen
______________________________________________
Miljödiplomering – En av nycklarna till hållbar utveckling

Agenda 2030, hållbar utveckling, hållbarhetsmål, miljöledningssystem, kvalitetsledningssystem, verksamhetssystem, certifiering, hållbarhetsrapportering, LOU, Hållbar upphandling. Orden som florerar för företag att förhålla sig till är många. Kan diplomering vara en av nycklarna?

Tid och plats: 4 juli, 11.00 – 11.45 i Teatersalongen

MEDVERKANDE: Annika Johansson, ordförande Svensk Miljöbas • Gregor Hackman, miljöchef Täby • Peter Nohrstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus • Mats Bergh, vd, Johanneberg Science Park • Stina Berge, generalsekreterare, Yennenga Progress • David Lindgren, Hållbarhetsansvarig, Ramboll

ARRANGÖR: Föreningen Svensk Miljöbas
______________________________________________
Platser för gemenskap – hur utvecklar vi inkluderande städer?

Människor är kittet för social samverkan, trygghet och hållbar stadsutveckling. Vad blir de samhällsekonomiska effekterna av att stadsdelar präglas av utanförskap?

Tid och plats: 4 juli, 12.00 – 13.00 i Stora Matsalen

ARRANGÖR: Riksbyggen
______________________________________________
Elnätens effektutmaning – kan vi lösa det med vita certifikat och efterfrågeflexibilitet?

Energi eller effekt? Energiomställningen handlar alltmer om effektutmaningen och energi vid rätt tidpunkt. Energiomställningen till förnybart rusar fortare och fortare. Vilka incitamentsmodeller kan vi använda för att skapa det effektutrymme som vi behöver ha nu direkt, inte i framtiden?

Tid och plats: 4 juli, 12.15 – 13.15 i Teatersalongen

MEDVERKANDE: Niclas Damsgaard, Chef för Division System, Svenska Kraftnät • Maria Sandqvist, Kanslichef, Forum för smarta elnät • Anders Ådahl, Utredningssekreterare, Miljö – och Energidepartementet • Björn Berg, VD, Ngenic • Jan Kristofferson, Projektchef, Sustainable innovation • Anna Wolf, Sakkunnig Energisystem, Power Circle

ARRANGÖR: Sustainable Innovation
______________________________________________
Gemensamt innovationsrum: Gå vidare från din marknadsdialog till ett Offentligt-Privat Innovationssamarbete

640 miljarder i offentliga inköp kan skapa grön innovativ utveckling. Men hur förbereder du dig i ett komplext upphandlingslandskap? Offentligt-Privat Innovationssamarbete är en ny metod där du kan ta din marknadsdialog till ett gemensamt utvecklingskontrakt mellan upphandlare och leverantörer.

Tid och plats: 4 juli, 13.30 – 14.15 i Lilla matsalen

MEDVERKANDE: Catharina Piper, advokat, Lindahls advokatbyrå • Karolina Huss, senior projektledare, Gate21 • Kim Olsson, vd, Nordvästra Skånes Renhållnings AB • Lars Thunberg (Kd), kommunalråd, Helsingborgs stad • Niklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten

ARRANGÖR: HUTskåne, Gate21
______________________________________________

Så kommer batterier att göra Sverige fossilfritt år 2045

Världen är på väg att ställa om från ett långvarigt beroende av stora mängder olja och gas till nya klimatsmarta och förnybara energilösningar. Omställningen drivs av elektrifieringen i vilken Sverige, med ett antal företag i framkant av utvecklingen kombinerat med unika förutsättningar för grön batteriproduktion, har möjligheten att ta ledartröjan på vägen mot att bli ett fossilfritt land år 2045.

Tid och plats: 4 juli, 14.00 – 15.00 i Teatersalongen

MEDVERKANDE: Johan Söderström, vd ABB • Henrik Henriksson, vd Scania • Hans Kreisel vd Skellefteå Kraft • Peter Carlsson, vd Northvolt • Ibrahim Baylan, Sveriges samordnings- och energiminister

ARRANGÖR: Northvolt, ABB, Scania, Skellefteå Kraft
______________________________________________

Bostäder och klimat – tillsammans kan vi göra mer för Sverige

Bostadsbyggandet ligger idag på rekordnivåer. Men hinner vi med att ta hänsyn till klimatet? Vi bjuder in till ett matnyttigt dialogcafé i form av Afternoon tea. Vi diskuterar hur byggsektorn kan ta mer klimathänsyn. Vilka krav kan vi ställa? Hur kan vi tillämpa forskningen? Kom till ett inspirerande dialogcafé där du både får lyssna till andra och själv dela med dig av din kunskap.

Tid och plats: 4 juli, 14.45 – 16.15 i Stora matsalen

ARRANGÖRER: Länsstyrelsen • Grön Bostad
______________________________________________
Parisavtalet och Trumps utträde – risker och möjligheter för världen och Sverige

Det globala klimatsamarbetet har skakats om efter USA:s beslut att lämna Parisavtalet. Betyder beskedet att klimatomställningen kommer bromsa in eller kan det till och med katalysera en positiv motreaktion? Hur ska målen under Parisavtalet konkret implementeras med fokus på Sveriges och näringslivets roll? Välkommen att stanna efter seminariet.

Tid och plats: 4 juli, 15.30 – 16:10 i Lilla matsalen

MEDVERKANDE: Charlie Henderson, klimatexpert, South Pole• Jeff Swartz, policyexpert, South Pole• Ingmar Rentzhog, grundare, ordförande, We Don’t Have Time, Global Utmaning

ARRANGÖR: South Pole
______________________________________________
Från Paris till Visby: Klimatintervju med Kristdemokraterna

Klimatfrågan är brännhet men vad vill Kristdemokraterna egentligen vidta för åtgärder? Och räcker de för att nå klimatmålen? Vi frågar ut dem om deras handlingsplaner för att ge väljarna klarhet och sätta klimatarbetet i fokus.

Tid och plats: 4 juli, 15.30 – 16.00 i Teatersalongen

MEDVERKANDE: Lars-Axel Nordell, miljö- och jordbruksutskottet, Kristdemokraterna • Ingar Lindholm, journalist och chefredaktör, Miljö & Utveckling

ARRANGÖRER: Klimatriksdagen • Sustainable Innovation • Miljö & Utveckling
______________________________________________
Full fart framåt mot 2-gradersmålet – hur redo är företagen?

Befolkningstillväxt, globala trender i ekonomin och USAs utträde ur Parisavtalet är några av de faktorer som gör det alltmer osannolikt att planeten kommer att hålla sig under den 2-gradersgräns som länderna beslutade om under klimatmötet i Paris 2015. För att klara målet måste nu alla delar av samhället mobiliseras. Näringslivet har här en mycket viktig roll att spela. I seminariet diskuterar företag som antagit 2-gradersutmaningen vilka konkreta åtgärder och verktyg som kommer att behövas för driva utvecklingen mot 2 grader. Välkommen att stanna efter seminariet.

Tid och plats: 4 juli, 16:15 – 17:15  i Lilla matsalen

MEDVERKANDE: Charlie Henderson, klimatexpert, South Pole• Jeff Swartz, policyexpert, South Pole • Erik Lindroth, miljödirektör, Tetra Pak • Philip Thörn, hållbarhetschef, If Skadeförsäkring • Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige • Stefan Henningsson, senior rådgivare, Världsnaturfonden WWF

ARRANGÖR: South Pole
______________________________________________
Från Paris till Visby: Klimatintervju med Miljöpartiet

Klimatfrågan är brännhet men vad vill Miljöpartiet egentligen vidta för åtgärder? Och räcker de för att nå klimatmålen? Vi frågar ut dem om deras handlingsplaner för att ge väljarna klarhet och sätta klimatarbetet i fokus.

Tid och plats: 4 juli, 16.15 – 16.45 i Teatersalongen

MEDVERKANDE: Gustav Fridolin, språkrör, Miljöpartiet, Ingar Lindholm, journalist och chefredaktör, Miljö & Utveckling

ARRANGÖRER: Klimatriksdagen • Sustainable Innovation • Miljö & Utveckling
______________________________________________

 

TORSDAG 5 JULI

 

Kan branscher, städer och människor som halverar klimatutsläppen bli en global idé? (Carbon Law)

Världen behöver halvera utsläppen vart 10:e år och det behövs ledare som gör det än snabbare. Tekniken för den första halveringen finns. Hur kan fler företag, industrier, städer och människor bli planetskötare? Hur kan det bana väg för goda och starka policies? Kan digitaliseringen bli en motor?

Tid och plats: 5 juli, 08.30 – 09.30, med frukost i Lilla matsalen

MEDVERKANDE: Darja Isaksson, Digital Strateg, tillträdande chef Vinnova • Johan Falk, Chef Carbon Law Accelerator, Senior Innovation Fellow, Stockholm Res Centre, Future Earth • Anders Wijkman, Ordförande, Romklubben Climate-KIC • Stefan Henningsson, Senior rådgivare klimat, energi & innovation, WWF • Tomer Shalit, CEO, MapLauncher • Pernilla Bergmark, Forskningsledare, Ericsson • Catarina Rolfsdotter-Jansson, Moderator, föreläsare, författare, Rolfsdotter AB

ARRANGÖR: Future Earth, Johan Falk, WWF, Ericsson, MapLauncher
______________________________________________

Ledarskap 2030 – att leda på kanten till kaos

Hur ser dagens och morgondagens framgångsrika ledarskap ut? Och hur samspelar ledning med organisation, strategi och kultur? Finns det någon universalformel för framgång, eller måste varje organisation hitta sin egen väg anpassad till exakt det landskap som den lever i? 

Tid och plats: 5 juli, 08.30 – 09.30, med frukost från 08.00 i Stora matsalen.

MEDVERKANDE: Per Nordenstam, VD, Sobona • Daniela X Eriksson, HR-chef på Skatteverket • Stefan Hollmark, VD, Telge • Mats Lindgren, VD, Kairos Future

ARRANGÖR: Kairos Future
______________________________________________
Hållbara mobilitets- och leveranstjänster i täta städer – kan vi växla upp?

Lokala myndigheter står inför stora utmaningar kring digitalisering, förtätning och utveckling av städer. Hållbarhet och en levande stadsmiljö ska matchas med behovet av mobilitets- och leveranstjänster. Hur växlar vi upp från pilotprojekt till bred implementering?

Tid och plats: 5 juli 10.15 – 11.15 i Stora matsalen

MEDVERKANDE: Kent-Eric Lång, vice vd, RISE • Viktoria, Malin Andersson, chef för internationellt & utveckling, Trafikkontoret Göteborgs stad • Arne Andersson, nordisk ehandelsrådgivare, Postnord • Amanda Baumgartner, godsstrateg, Trafikkontoret Stockholm • Robin Billsjö, godsstrateg, Trafikkontoret Stockholm • Roland Elander, moderator, Sustainable Innovation • Lina Olsson, moderator, DenCity, CLOSER

ARRANGÖRER: Göteborgs Stad, Stockholms stad • Postnord, CLOSER vid Lindholmen Science Park • Sustainable Innovation, RISE Viktoria
______________________________________________
Luncha med experter på Hållbara städer – nyckelfrågorna under Almedalsveckan?

Almedalen är en av de viktigaste forumen för hållbar förändring. Välkommen till expertlunchen där vi summerar seminarier, uttalanden och viktigaste lärdomar från veckan under en välsmakande lunch på skeppet. Vad var nyckelfrågorna, vad tar vi med oss och framförallt vad händer nu?

Tid och plats: 5 juli, lunch 12.00 – 13.00 i Stora matsalen

MEDVERKANDE: Therese Berg, hållbarhetschef, Riksbyggen • Olga Kordas, programchef, Viable Cities • Eva Schelin, vd, IQ Samhällsbyggnad • Anders Nordstrand, vd, SABO • Thomas Sundén, vd, Sustainable Innovation • Helena Paulsson, head of urban development, ÅF • Niklas Svensson, marknadsfokus- och utvecklingsansvarig hållbar stadsplanering, White arkitekter

ARRANGÖRER: Sustainable Innovation • Riksbyggen • Viable Cities, IQ Samhällsbyggnad • SABO • ÅF • White Arkitekter
______________________________________________
Så löser vi hela problemet med trafik i täta städer – Lätta elfordon

Utmaningen i våra täta städer är inte bara utsläpp och fossilt bränsle i fordonen. När vi får eldrivna och även självkörande fordon kvarstår eller kanske till och med ökar problemet med trängsel. Hur kan lätta elfordon bli en viktig del av lösningen för att göra den nödvändiga omställningen?

Tid och plats: 5 juli, 12.00 – 13.00 i Lilla matsalen

MEDVERKANDE: Roland Elander, Projektledare, Sustainable Innovation

ARRANGÖRER: Sustainable Innovation
______________________________________________
Digitong, klimatsmart betong i byggprocessen eller smartare byggprocess till betongen – går det?

I samhällsbyggnadssektorn står betongen för den absolut största miljöpåverkan. Genom hela byggprocessen finns det en enorm potential att minska påverkan men det händer inte – varför? Hur kan vi låsa upp potentialen? Räcker det med goda exempel eller kan vi få kravställare att kräva mer effektivitet?

Tid och plats: 5 juli, 14.30 – 15.30 i Lilla matsalen

MEDVERKANDE: Joachim Lindborg, cto, Sustainable Innovation • Robert Larsson, Cementa

ARRANGÖRER: Sustainable Innovation • Cementa
______________________________________________
Från Paris till Visby: Klimatintervju med Liberalerna

Klimatfrågan är brännhet men vad vill Liberalerna egentligen vidta för åtgärder? Och räcker de för att nå klimatmålen? Vi frågar ut dem om deras handlingsplaner för att ge väljarna klarhet och sätta klimatarbetet i fokus.

Tid och plats: 5 juli, 15.30 – 16.00 i Teatersalongen

MEDVERKANDE: Lars Tysklind, ledamot miljö- och 

jordbruksutskottet, Liberalerna • Ingar Lindholm, journalist och chefredaktör, Miljö & Utveckling

ARRANGÖRER: Klimatriksdagen • Sustainable Innovation • Miljö & Utveckling
______________________________________________
Från Paris till Visby: Klimatintervju med Sverigedemokraterna

Klimatfrågan är brännhet men vad vill Sverigedemokraterna egentligen vidta för åtgärder? Och räcker de för att nå klimatmålen? Vi frågar ut dem om deras handlingsplaner för att ge väljarna klarhet och sätta klimatarbetet i fokus.

Tid och plats: 5 juli, 16.15 – 16.45 i Teatersalongen

MEDVERKANDE: Martin Kinnunen, ledamot miljö- och jordbruksutskottet, Sverigedemokraterna •Ingar Lindholm, journalist och chefredaktör, Miljö & Utveckling

ARRANGÖRER: Klimatriksdagen • Sustainable Innovation • Miljö & Utveckling

Senaste nytt

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.