Allvarligt läge för flyttande djur – Så många riskerar utrotning

Biologisk mångfald Många av världens migrerande djurarter är i fara. Det visar en ny FN-rapport som varnar för förödande effekter på naturen.

Allvarligt läge för flyttande djur – Så många riskerar utrotning
Valhajen är ett av djuren som anses vara särskilt hotat. Foto: Adobe stock.

En ny FN-rapport har för första gången kartlagt statusen för de vilda djurarter som flyttar – ibland tusentals mil, för att hitta mat och föröka sig. Globalt handlar det om allt från elefanter och havssköldpaddor till ålar och rödspovar.

Rapporten riktar in sig på cirka 1 200 arter som betraktas som särskilt utsatta och som är upptagna på Bonnkonventionens lista över skydd för flyttande vilda djur.

I rapporten framkommer bland annat följande:

  • 44 procent av de undersökta arterna minskar i antal
  • 22 procent hotas av utrotning.
  • 97 procent av de listade fiskarna hotas av utrotning
  • Risken för utrotning ökar för migrerande arter globalt
  • 51 procent för de platser som pekas ut som nyckelområden för biologisk mångfald och migrerande djur har ingen skyddsstatus och 58 procent drabbas av “ohållbara nivåer av mänskligt tryck”

Enligt rapporten är människor det största hotet mot dessa djur. Det beror dels på exploatering såsom ohållbar jakt och överfiske, dels på att djurens livsmiljöer förstörs när jordbruk, vägar och energiinfrastruktur expanderar. Klimatförändringar, föroreningar och invasiva arter har också en betydande inverkan på flyttande arter enligt rapporten.

De migrerande djuren är särskilt känsliga då deras flyttvägar påverkas av naturförstöring. Trots detta spelar de en avgörande roll i ekosystemen genom att transportera näringsämnen, kontrollera skadedjur och pollinera växter.

Rapporten framhäver flera rekommendationer för förbättrade och snabbare bevarandeinsatser. Det inkluderar ökad ansträngning för att identifiera och skydda viktiga platser för dessa arter samt intensifierade åtgärder mot klimatförändringar, buller- och plastföroreningar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.