Allt mer skog certifieras

Andelen certifierad skog i Sverige ökar trots att effekterna på den biologiska mångfalden är omstridd.

Den främsta förklaringen till att fler väljer att certifiera skogen är en ökad efterfrågan på certifierat timmer, papper och massa från europeiska uppköpare av skogsprodukter. Men flera svenska miljöorganisationer har kritiserat skogsbolagen och menat att FSCs regelverk inte efterföljs i praktiken. Kritiken rör såväl certifieringssystemets brist på delaktiga och transparenta beslutsprocesser som dess förmåga att nå positiva resultat för naturvården.

En ny avhandling från Umeå universitet visar att det är för tidigt att utvärdera certifieringarnas långsiktiga effekter på den biologiska mångfalden.

– Men det framkommer tydligt att de två intressegrupperna har olika syn på hur det svenska skogsbruket ska bedrivas och hur FSCs kriterier ska tolkas, säger Johanna Johansson som står bakom avhandlingen.

Hon menar att denna utveckling riskerar på längre sikt att underminera trovärdigheten för certifierade produkter på marknaden.

FSC-certifiering ska även garantera att skogsägaren tar ett socialt ansvar. Avhandlingen undersöker därför hur certifierade skogsbolag samverkar med rennäringen. Resultaten visar att representanter för rennäringen i Västerbotten fortfarande anser att de har begränsade möjligheter att långsiktigt påverka skogsbruket i de viktigaste renbetesområdena.

– FSC löser alltså inte automatiskt alla konflikter mellan miljöorganisationer, skogsbolag och rennäringen. Det finns tydliga skillnader i resurser och inflytande mellan dessa intressegrupper, vilket gör att ett till synes demokratiskt system som FSC inte alltid upplevs som opartiskt och rättvist. Det är därför viktigt att betona att staten fortfarande har ett stort ansvar för skogspolitiken och dess konsekvenser.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.