Allt fler dieselbilar på Sveriges vägar

Andelen dieselbilar av nybilsförsäljningen i Sverige var den högsta hittills i augusti. Bra eller dåligt för klimatet? Åsikterna går isär.
Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, vill sänka skatten på dieselbilar för att öka försäljningen.
Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister, tycker tvärtom och vill höja dieselskatten.

Bertil Moldén anser attt både den ökade andelen dieselbilar och den ökade andelen miljöbilar är positivt ur miljösynpunkt, eftersom båda trenderna leder till att koldioxidutsläppen från nya bilar minskar i snabb takt jämfört med tidigare.

– För att inte dieselandelen ska sluta öka när partikelfilterrabatten försvinner vid årsskiftet, är det av stor vikt att den omotiverade extra fordonsskatten på 30 procent för dieselbilar tas bort vid årsskiftet, säger han.

Under augusti registrerades 23 062 nya personbilar, vilket är en ökning med 3,7 procent jämfört med samma månad förra året. Registreringarna av miljöbilar uppgick till 4 021 under augusti, en ökning med 35 procent jämfört med augusti förra året. Miljöbilsandelen i augusti var 17,4 procent vilket kan jämföras med 13,4 procent augusti förra året, uppger BIL Sweden.

Närmar sig Europasnittet

Andelen dieselbilar av de totala nybilsregistreringarna var 34,1 procent i augusti vilket är den högsta noteringen någonsin för en enskild månad. Augusti förra året var dieselandelen 18,8 procent.

– Vi börjar närma oss Europasnittet som ligger på drygt 50 procent, konstaterar Bertil Moldén.

Det är en utveckling som Gröna Bilister inte ser som positiv. Organisationen varnar för fortsatt satsning på fossilbränsleteknik och kräver sänkta subventioner till dieselfordon.

– Den höga andelen dieselfordon leder oss in på ett fortsatt beroende av fossila drivmedel. Att marknadsföra dieselbränsle som ett miljöbränsle är vilseledande, och ett hot mot vårt klimat, uppger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Utsläppen av växthusdrivande gaser är drygt dubbelt så stora från en bil som drivs på diesel i jämförelse med motsvarande från en etanolbil, och mångdubbelt större än utsläppen från en biogasbil, konstaterar Gröna Bilister.

Vill höja dieselskatten

Energiskatten på bensin är högre än den för diesel, fortsätter organisationen sin argumentation. Gröna Bilister tycker att det är en självklarhet att fossila bränslen ska beskattas lika. En höjning av skatten för diesel till nivån för bensin skulle innebära att dieselpriset blev 1,80 kronor per liter högre, men det skulle fortfarande vara lönsamt att köra på diesel eftersom bilarna drar mindre bränsle.

– Tvärt om vad många tror är dieseln ett skattefrälse i Sverige, och subventioneras av skattebetalarna. Vi vill se en teknikneutral bedömning av de fossila bränslena, med samma energiskatt för alla, säger Jakob Lagercrantz.

Idag får en snål dieselbil del av miljöbilsbonusen på 10 000 kronor, samtidigt som den har en partikelfilterrabatt på 6 000 kr. Det ger en rabatt på 16 000 för en bil som egentligen inte medför några merkostnader, uppger Gröna Bilister.

Dagens dieselbilar släpper, med några få undantag bland stora modeller, fortfarande ut tre gånger så mycket av de hälso- och miljöskadliga kväveoxiderna som bensinbilarna, skriver Gröna Bilister som anser att det i sig motiverar den högre fordonsskatten som dieselbilar har.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.