Allmänheten skeptisk mot klimatmanipulering

Klimat Att manipulera klimatet med hjälp av ingenjörskonst diskuterats flitigt. Enligt en ny studie från Linköpings universitet är både allmänheten och forskare skeptiska till geoengineering mot den globala uppvärmningen.

Allmänheten skeptisk mot klimatmanipulering
Nasa

Teknikerna för klimatmanipulering, eller climate engineering, är i sin linda och har ännu bara börjat testas på ett fåtal platser.

– Om samhället börjar förlita sig på climate engineering för att sänka temperaturen borde samhället också diskutera vad detta innebär. Men, i exempelvis Sverige lyser frågan med sin frånvaro i den offentliga debatten, tycker Victoria Wibeck, professor vid Linköpings universitet.

En sista utväg

Forskare från Linköpings universitet, Japan, USA och Nya Zeeland har i en undersökning frågat allmänheten vad de egentligen vet om klimatmanipulering.

Studien visar att de som deltagit i fokusgrupperna har en skeptisk inställning till klimatmanipulering som lösning på klimatförändringar. Istället för klimatmanipulering föredrar intervjupersonerna politiska lösningar, regleringar, begränsningar av utsläpp och livsstilsförändringar.

Klimatmanipulering kan orsaka större problem

Intervjupersonerna ger också uttryck för oron att klimatmanipulering kan orsaka större problem än de löser, att man inte ska laborera med komplexa system som man inte förstår och att klimatmanipulering innebär att man behandlar symptomen, inte det huvudsakliga problemet.

– Eftersom det här är tekniker som ännu inte finns, är vi i det skede att vi måste diskutera de principiella frågorna. Vilken typ av handling vill vi välja som samhälle för att komma till bukt med klimatförändringarna? Vilka blir vinnarna och förlorarna i dessa olika val? säger Anders Hansson, universitetslektor vid Linköpings universitet.

Resultatet har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Climatic Change.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.