nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Parisavtalet har öppnat upp för tekniker som manipulerar klimatet, bland annat genom att utsläpp av växthusgaser kan balanseras mot kolsänkor och reduktion av gaser i atmosfären. FOTO: Nasa

Allmänheten skeptisk mot klimatmanipulering

Att manipulera klimatet med hjälp av ingenjörskonst diskuterats flitigt. Enligt en ny studie från Linköpings universitet är både allmänheten och forskare skeptiska till geoengineering mot den globala uppvärmningen.

  • Annons 1

Teknikerna för klimatmanipulering, eller climate engineering, är i sin linda och har ännu bara börjat testas på ett fåtal platser.

– Om samhället börjar förlita sig på climate engineering för att sänka temperaturen borde samhället också diskutera vad detta innebär. Men, i exempelvis Sverige lyser frågan med sin frånvaro i den offentliga debatten, tycker Victoria Wibeck, professor vid Linköpings universitet.

En sista utväg

Forskare från Linköpings universitet, Japan, USA och Nya Zeeland har i en undersökning frågat allmänheten vad de egentligen vet om klimatmanipulering.

Studien visar att de som deltagit i fokusgrupperna har en skeptisk inställning till klimatmanipulering som lösning på klimatförändringar. Istället för klimatmanipulering föredrar intervjupersonerna politiska lösningar, regleringar, begränsningar av utsläpp och livsstilsförändringar.

Klimatmanipulering kan orsaka större problem

Intervjupersonerna ger också uttryck för oron att klimatmanipulering kan orsaka större problem än de löser, att man inte ska laborera med komplexa system som man inte förstår och att klimatmanipulering innebär att man behandlar symptomen, inte det huvudsakliga problemet.

– Eftersom det här är tekniker som ännu inte finns, är vi i det skede att vi måste diskutera de principiella frågorna. Vilken typ av handling vill vi välja som samhälle för att komma till bukt med klimatförändringarna? Vilka blir vinnarna och förlorarna i dessa olika val? säger Anders Hansson, universitetslektor vid Linköpings universitet.

Resultatet har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Climatic Change.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer:

Låt oss satsa på en giftfri miljö

Sveriges kommuner och regioner behöver bättre förutsättningar för att jobba med miljökvalitsmålet Giftfri miljö. Nu har organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer skickat en gemensam skrivelse till miljö- och energidepartementet för att lyfta frågan.

Hälften av alla företag brister i förebyggande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser visar att över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nytt index mäter luftkvaliteten i europas städer

Vill du veta hur ren luften är där du bor? Nu lanserar Europeiska miljöbyrån ett index som bygger på 2 000 mätstationer runt om i Europa.
– Luftutsläppen är en osynlig mördare, sade EU-kommissionär Karmenu Vella i samband med att indexet släpptes.