Allemansrätten utreds

Naturvårdsverket inleder nu en utredning om allemansrätten. Syftet är att undersöka var olika intressen krockar och var insatser kommer behövas längre fram.

Allemansrätten är lätt att ta för given, men den kan också vara otydlig och därmed ge upphov till konflikter. För att reda ut vad som behöver klargöras och var fördjupade insatser behövs startar Naturvårdsverket en bred och oberoende utredning som skall vara klar i november 2011. Klas Sandell, forskare från Karlstad och Stockholms universitet och Margareta Svenning, naturvårdsjurist Länsstyrelsen Skåne genomför undersökningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.