Allbright: ”Tillväxten av chefskvinnor har tagit tvärstopp”

Social hållbarhet Andelen kvinnor i börsbolagens ledningar har ökat varje år sedan stiftelsen Allbright presenterade sin första rapport 2012. Utom nu.
– Samtidigt backade andelen kvinnor på tunga poster som ordförande, vd, försäljningschef och affärsområdeschef, säger Amanda Lundeteg, vd för Allbright.

Allbright: ”Tillväxten av chefskvinnor har tagit tvärstopp”
Amanda Lundeteg, vd på Allbright.

Andelen kvinnor i börsbolagens ledningar ligger stilla och utvecklingen vad gäller jämställdhet och mångfald går på många sätt i fel riktning. Det säger Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen Allbright.

– Det är en oroväckande utveckling och en varning för framtiden, säger hon till Miljö & Utveckling.

Allbright är en partipolitiskt obunden och icke vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner inom näringslivet. Amanda Lundeteg sökte och fick praktikplats på Allbright 2012. Efter ett år som praktikant utsågs hon till vd.

Hon berättar att verksamheten i stort kan delas in i två huvudsakliga områden: opinionsbildning och utbildning.

– Den första halvan av vårt arbete fokuserar på att forma samhällsdebatten och höja medvetenheten om viktiga frågor som diversitet, rättvisa och inkludering. Vi strävar efter att skapa en kraftfull påverkan, samt sprida kunskap och forskning på ett tillgängligt sätt för allmänheten, Amanda Lundeteg.

Hon fortsätter med att förklara att den andra aspekten av verksamheten, som omfattar utbildning och rådgivning, fokuserar på att bistå företag i att identifiera deras nivå av representation och omfattningen av eventuell diskriminering.

– Vi sätter upp mål och säkerställer att adekvata planer och policyer finns på plats för att undvika att dessa bara blir ”skrivbordsprodukter”. Vår utbildning är inriktad på att hjälpa chefer och medarbetare att bidra till positiva förändringar, och bli medvetna om eventuella fördomar de kan hysa, säger Amanda Lundeteg.

Hon tillägger också att Allbright inte tvekar på att offentligt kritisera företag som inte uppfyller sina förpliktelser.

– Vi är inte rädda för att utmana företag som inte uppfyller sina ansvarsåtaganden inom sociala hållbarhetsfrågor. Vi kritiserar när det behövs och lyfter fram de företag som agerar som förebilder, allt i syfte att stimulera till förbättring, säger Amanda Lundeteg.

Partiskhet vid rekrytering

Amanda berättar att hon ursprungligen är från Östersund i Jämtland, och att hon märker en spontan tillgivenhet till kandidater som kommer från norr vid rekrytering.

– Jag tror att detta är en känsla som många kan identifiera sig med – när ens personliga partiskhet börjar påverka en. Det är viktigt att vi blir medvetna om dessa omedvetna bias och förstår hur de kan påverka våra beslut. Jag kanske behöver dra mig tillbaka och låta andra hantera dessa diskussioner, eller om jag deltar, se till att vi har ett så robust rekryteringssystem på plats att mitt personliga förhållningssätt inte påverkar resultatet, säger hon.

Stillastående tillväxt

Andelen kvinnor i börsbolagens ledningar har ökat varje år sedan Allbright presenterade sin första rapport 2012 – fram tills i fjol då utvecklingen stannade upp.

– Samtidigt backade andelen kvinnor på tunga poster som ordförande, vd, försäljningschef och affärsområdeschef. Det är en oroväckande utveckling, säger Amanda Lundeteg.

När det kommer till mångfald, förklarar hon att det i Sverige saknas tillräckligt med data för att utföra tillräckliga mätningar.

– Det finns en överflöd av data angående kön och ålder. Men när det gäller mångfald, är det många som tvekar när det kommer till aspekter som hudfärg och utländskt-klingande namn. Det verkar som att det finns en ovilja att verkligen kartlägga detta

Amanda Lundeteg anser att trevandet kring mångfald är ett misstag, eftersom tillförlitlig statistik är nödvändig för att dra meningsfulla slutsatser.

– Företag i USA har gjort större framsteg när det gäller både kön och mångfald. Jag tror att det beror på deras datadrivna arbetsmetoder. Inför vår nästa rapport, som släpps i september, har vi tittat på aspekter som hudfärg. Det återstår att se hur detta kommer att tas emot och hur diskussionen kommer att utvecklas, avslutar hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.