Alla snackar klimat

Klimathot, klimatförändring, klimatsmart, klimatkamp och klimatkris. Klimat blev ordet på allas läppar efter Al Gores film En obekväm sanning som startade en stor global trend.

Hösten 2006 fick världen en ny hjärtfråga – klimatet. Al Gores dokumentärfilm En obekväm sanning sattes upp på biografer och Sternrapporten publicerades. Året därefter publicerades IPCCs fjärde rapport, En obekväm sanning vann en Oscar för bästa dokumentärfilm och Al Gore tilldelades Nobels fredspris tillsammans med FNs klimatpanel IPCC. Dessutom utsåg Danmark en klimat- och energiminister, Connie Hedegaard. Klimatfrågan med stort k slog ned som en bomb och var här för att stanna.

Stor fråga i media

Att klimat blev det nya miljö och att frågan fick stor uppmärksamhet har man bland annat märkt av på Naturskyddsföreningen.

– Egentligen är anledningen väldigt enkel, frågan har fått stort fokus i media och samhällsdebatten. Vi ser det inte som ett problem men vill bredda perspektivet genom att prata om hållbar utveckling, säger Anders Grönvall, presschef på Naturskyddsföreningen.

Han tror att företag idag är väl insatta i klimatfrågan, men berättar att Naturskyddsföreningen vill föra in andra aspekter på frågan, som exempelvis biologisk mångfald och kemikalier, hos företag som de arbetar med.

Miljö är en hygienfråga

Ett företag som profilerat sig med klimat är Respect. De erbjuder bland annat klimatnätverk, klimatverktyg och klimatstrategier för företag. När de startade för nio år sedan pratade man miljö, och enligt Nina Ekelund kom vändningen i och med IPPCs klimatrapport.

– Det fanns företag som redan när vi startade pratade klimat och insåg att det skulle bli nästa stora fråga, men idag pratar alla klimat. Miljö har blivit en hygienfråga, en fråga som nästan alla företag arbetar med. Och det är de företag som har ett miljöarbete som nu går vidare med ett klimatarbete.

Att ha ett klimatarbete innebär enligt Nina Ekelund att beräkna klimatpåverkan inom olika områden som el, värme och transporter. Företag får tydliga siffror, kan sätta upp mål och jämföra sig med andra företag, samt tjäna pengar på att effektivisera. Hon tror också att frågan kommer att bli än större i och med klimatmötet i Köpenhamn och det svenska ordförandeskapet i EU, där klimatfrågan ses som en viktig del.

Klimat lyfter miljö

Men att det skulle finnas något problem med att ha gått från att prata miljö till att prata klimat, tycker inte Nina Ekelund.

– Det är ett problem om man missar att se över grundläggande miljöfrågor som exempelvis kemikalier eller naturvård. Samtidigt tror jag att allt fokus på klimat i media bidrar till att fler företag får upp ögonen för frågan och att det också kan lyfta miljöfrågor. Börjar man arbeta med att fylla sina luckor på klimatområdet hittar man också luckor att fylla inom miljöområdet.

Fakta

Många ord för klimat

År 2007 kom dessa ord med på Språkrådets nyordslista; klimathot, klimatlarm, klimatmat, klimatneutral och klimatneutralisering, klimatsmart, klimatsäkra, klimatvänlig, klimatångest.

I denna artikel nämns ordet klimat 38 gånger.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.